“Uit de Amerikaanse school geklapt” – The Ex’pression years – 79

De razendsnelle response van Eckart. De Belg schetst de nieuwe organisatie onder zijn supervisie.

En inderdaad, het antwoord van Eckart laat niet lang op zich wachten:

Met enige verwondering kijk ik er naar. Waarom laat Eckart de nieuwe leider niet reageren? Of is dit beïnvloeding van de Belg, zodat hij ons onderhanden kan nemen? Ik kan er niet mee zitten, we moeten door, uiteindelijk schrijven we geen zwarte cijfers vanwege de lasten die ons opgelegd zijn. En, bedenk ik me in de naneuk, lasten die nu als normaal ervaren worden. We hebben het ook nog druk met de golf aan negatieve informatie inzake ‘nine-eleven’, zoals het nu kortaf benoemd is. Onze nieuw aangetrokken HR-lady, Kelly Backens, heeft het al druk zat met het inventariseren van mogelijke problemen bij personeelsleden. Gary kan in ieder geval geen oog van haar afhouden. Zeker niet na mijn opmerking dat ze nogal een te kleine BH draagt, en dat het afleidt. “Should we address it,” vraagt Gary met glinsterende pretogen. Moet je daar nou iets van zeggen? Tja. “We’ve got bigger fish to fry,” deel ik Gary mee. Donderdag is het uiteindelijk zo ver dat we een klap op de ‘bottom line’ van de budgetten kunnen geven. We gaan zwart schrijven, ondanks de extra lasten, zij het dat we cashflowmatig wel extra geld dienen te ontvangen. De reactie van Frank Monstrey is heel wat positiever dan die van Eckart. Hij meldt dat hij begrijpt dat ik heel wat op m’n bord heb, maar moedigt me aan om meer van Eckarts vragen cq suggesties mee te nemen en wellicht er enige extra zaken aan toe te voegen. Ondanks de vriendelijke toon ontkom ik niet aan de ‘good cop, bad cop’ samenzwering. Het spel dient echter meegespeeld te worden, uiteindelijk is het de toon, lees resultaat, die de muziek bepaalt. Ook Eckart krijgt in de gaten dat de wereld na ‘nine-eleven’ drastisch veranderd is en derhalve van invloed op de boardmeeting.

Astrid wordt eveneens betrokken bij de organisatie rondom de informele receptie bij Eckart thuis in Berkeley. Het huis dat ze door en door kent na alle verbeteringen die ze daar aangebracht heeft, inclusief inrichting.

Kijkje in Hilgard, Berkeley

Gary en ik werken ons uit de naad om een pakket te vervaardigen waar ons board van achterover zal slaan, en 2 oktober is het zover. De ‘hard copies’ zijn verzonden en ik besluit om de bazen in Nederland een voorschot te geven op mijn inleidend schrijven met als titel ‘In Retrospect’. Het zal eveneens met de ‘hard copies’ naar de overige boardmembers gezonden worden. Eckart reageert onmiddellijk met een geweldig compliment, gevolgd door een enorme sneer:

Ik word er waarschijnlijk immuun voor, het doet me niets. Er wacht me een gesprek met Kelly Backens, waarbij ik een tactiek heb bedacht om in het algemeen een ‘dress code’ te bespreken. De 25-jarige Kelly komt prompt op tijd, en uitgedost als verwacht, mijn kantoor binnenstappen. Ze is vol enthousiasme en roemt de sfeer bij Ex’pression, zeker ook na de misère van ‘nine-eleven’. Ik laat haar even uitpraten, bespreek wat vaste agendapunten om vervolgens over ‘dress code’ te beginnen. “You see Kelly, some of the female students……..”, waarna ik ‘n verhaal opdis hoe sommige vrouwelijke studenten er zo sexy bijlopen dat de mannelijke tegenhangers behoorlijk van de kaart raken. Kelly is vol begrip en gaat een formele ‘dress code’ opstellen. Voordat ze de deur uit is, laat ik haar weten dat het ook voor de stafmensen geldt. “Got it Peter,” antwoordt ze zonder hapering. Nou, ik ben benieuwd. Onderweg naar de ‘Chamber of Commerce’ meeting in Berkeley bij Spenger’s Fish Grotto, deel ik Gary mijn bevindingen mee. Die moet erom grinniken. “She sure is a looker, Pete,” voegt hij er met een vette glimlach aan toe. 5 oktober valt het lang verwachte ‘overname’ document van Frank Monstrey, door Eckart Manneken Bizz genoemd, in de ‘bus’. Er doorheen bladerend, valt één organogram me onmiddellijk op:

De uitleg in een notendop: alle participaties van Ex’tent, vergaard door Eckart, gaan beheerd worden door de club van Monstrey, Bosschuur Capital geheten. Het gros van het Ex’tent personeel wordt overgeheveld naar Bosschuur Capital. Ik vraag me echt af of die daar nou zo blij mee zijn. Van de 21 participaties gaan er acht naar de met de Belg meegekomen Jan-Ru Muller, waaronder wij, Silent Planet en The Plant. De rest gaat naar de zeer door ons gewaardeerde Femke Groothuis. Zeker is ook dat Eckart en Bram een belangrijke stempel zullen blijven drukken op het geheel. “Who the fuck is Hill Capital Management,” merkt Gary heel terecht op. “Another Frank Monstrey entity, dear,” antwoord ik sarcastisch. “Maybe funded with Turkish money,” gooit Gary er bovenop. Wanneer je het hele plaatje bekijkt ga je bijna aan een snedig Amerikaans gezegde denken: “many chiefs, no Indians”. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben, en voorlopig dienen we ons te schikken in het plaatje dat de heren die de macht vertegenwoordigen, geschilderd hebben. Laten we de agenda eens bij de hand nemen voor activiteiten buiten de reguliere gang van zaken, stelt Gary voor. “Here goes,” ratel ik op. Aanstaande zondag de Ex’pression picnic, dat wordt genieten. Maandag oriëntatie klas 17. Dinsdag onderhoud met Summit Bank President Mike Zieman over een $5 miljoen rekening courant verhouding. 11 oktober voorbespreking met Eckart, Bram en Frank, ’s avonds gevolgd door een receptie bij Eckart thuis. Vrijdag de 12e de boardmeeting, voorafgegaan door een lunch bijeenkomst met Eckart, Bram en Frank bij The Townhouse. Zondag daarop een Open House. De week daarop de voorbereiding van onze getuigenverklaringen bij de advocaten inzake de Full Sail affaire. “Stop,” kreunt Gary wanneer we bij z’n grootste pijnpunt aankomen. “What about our day to day business,” vraagt hij retorisch. Ja, dat gaat extra tijd kosten, ten laste van de familie. Ik zeg er maar niet bij dat we op dit moment niet genoeg geld in kas hebben om de mid maandelijkse salarissen uit te betalen. Uiteindelijk is het aantal “fucks” dat ik aankan ook maar beperkt!

Volgende week: een sissende boardmeeting. Spannend moment of de salarissen uitbetaald kunnen worden.