Nagekomen dienstmededelingen

Memo

Van: Scribent

Aan: Dappere lezers

Datum: 29 maart 2009

Betr.: Onaangeroerde zaken

Allereerst dient gesteld te worden dat de dappere Hollandsche Game vertegenwoordigers een prachtige brochure vervaardigd hadden.

clip_image002

De creatieve manier waarop zij, middels de molen, de verbinding tot stand brachten van ons huidige tijdperk naar games als hoedje wip, pim-pam-pet en ganzenbord, verdient alle lof!

De winnaar van de quiz van het weekend van 21/22 maart werd door het lot bepaald, en uit de vele (goede) inzendingen bleek de gelukkige de heer A.P.J. Bunnik te zijn, woonachtig te Zoetermeer. Na een telefonisch onderhoud met de heer Bunnik bleek diens voorkeur uit te gaan naar een sobere doch voedzame lunch met uw scribent later dit jaar, tijdens diens signeer toer in de Lage Landen. Gedacht wordt aan Rick’s brugrestaurant bij Schiphol. De heer Bunnik deed mij tevens het idee aan de hand om genoemde IBM column electronisch on-line mee te sturen, inclusief handtekening scribent. Bij deze. 

clip_image004

Ter afsluiting; vrees niet wanneer de column van volgende week pas laat zondag bij U in de e-mail inbox aankomt. Het heeft de ambassadeur in Washington, DC behaagt om uw scribent op te roepen voor Noord Amerikaans handelsoverleg. Volgens mijn informatie mogen kleine indiscreties schaamteloos worden doorgegeven. Wordt vervolgd derhalve.