De Dow, solliciteren en een neuscorrectie

“That was de beursweek it was” is voor deze zaterdag meer van toepassing!

clip_image001

Ben ik blij dat ik geen aandelen meer heb! Maar ja, als een onderneming als LinkedIn voor 1000 maal koers winst op de markt komt, dan kan je je natuurlijk afvragen of dat wel reeel is.

Maar, het had toch waarschijnlijk zo’n indruk op me gemaakt dat ik er ‘s nachts van droomde. Want, wegens het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd moest ik er nou eenmaal een paar jaartjes aan plakken. Een wat vage doch interessant uitziende advertentie voor het Europese Ruimtevaart Programma trok mijn aandacht en ik besloot er een wervende brief aan te wagen. Tot mijn niet geringe verbazing werd ik binnen een week uitgenodigd en enthousiast door een jeugdige PZ man begroet. Expliciet had men mij gevraagd om mijn diploma’s mee te nemen, die hij dan ook met een glimlach in ontvangst nam. Alvorens deze te aanschouwen merkte hij op dat ze enorm in hun nopjes waren om mij als ruimtevaart pionier te mogen begroeten. Ik voelde me enigszins onbehagelijk worden. Hij vervolgde met te zeggen dat ze niet eerder in de historie van het programma iemand hadden mogen begroeten die gediplomeerd was in RPG (Ruimtevaart Programma Generator), COmmon Bionic Oppressive Life (COBOL) en G Centrifuge. Met een NASA briefopener maakte hij vervolgens handig de envelop open om mijn diploma’s tevoorschijn te halen. Met een woeste beweging griste ik de envelop uit z’n handen en verliet het complex, het was hetzelfde moment dat ik badend in het zweet wakker werd.

clip_image002

Ruimtevaart?

 

clip_image003

Bionic Oppressive?

clip_image004

G Centrifuge? (G50 Trommel Programmering)

Gelukkig heb ik voor dat soort zaken een neusje en het is daarom ook dat onderstaand artikel totaal niet op mij slaat!

Getting a nose job may mean you’re mentally ill, study says

Adriana Barton

Globe and Mail Blog

Posted on Wednesday, July 27, 2011 8:57PM EDT

Nose jobs are nothing to sniff at.

In fact, one-third of people who have their noses surgically altered may be mentally ill, reports the New York Times.

A Belgian study suggests they may have body dysmorphic disorder, a mental condition in which sufferers agonize over minor or perceived bodily defects.

Plastic surgeons in Belgium assessed 266 patients over a 16-month period. Just 2 per cent of patients seeking rhinoplasty (a nose job) for medical reasons met the criteria for body dysmorphic disorder (BDD), compared with 43 per cent of those who wanted the surgery for cosmetic reasons.

Despite patients’ high levels of distress, most had noses that were relatively normal, researchers found.

BDD is a serious condition, according to a 2010 German study. Compared with people who do not have the disorder, BDD patients are more likely to have a history of cosmetic surgery (16 per cent vs. 3 per cent), suicidal thoughts (31 per cent vs. 4 per cent) and suicide attempts due to appearance concerns (22 per cent vs. 2 per cent).

The American Society of Plastic Surgeons warns that cosmetic surgery should not be done on patients who show symptoms of “excessive concern” about appearance, said society president Phillip Haeck. “The chances that they will be satisfied afterward, no matter how good the shape of the nose may be, are very low,” he told the New York Times.

There’s no doubt that cosmetic surgery can be addictive. Check out the “before” photos of celebrities such as Michael Jackson, Joan Rivers, Lil’ Kim and Heidi Montag, who boasted about having 10 plastic surgery procedures in a single day.

But cosmetic surgery is not effective against distorted body image – despite patients’ reported satisfaction, according to a 2009 study in France. The study concluded that most of the BDD patients still had the mental disorder five years after cosmetic surgery, which represented “a significant handicap.”

In other words, there’s no use cutting off your nose to spite your face.

Are people better off learning to embrace the schnoz they were born with?

clip_image005

Neusje van de zalm!

Comments are closed.