Triest relaas van het gratieverzoek van Singh

Even maakte m’n hart een sprongetje toen ik deze foto onder ogen kreeg.

clip_image001

Ik dacht, heel dom natuurlijk, onze eigen Mark Rutte heeft een deal gemaakt met Gov. Jerry Brown over de gratie van Jaitsen Singh. Helaas, niets was minder waar. Zie onder een triest relaas van de laatste maanden. Mijn opmerkingen in het reguliere blauw, quotes en dergelijke in rouwzwart, want zo voelt het ook aan. Daar gaan we dan; beantoording via Plv. Consul Generaal Djoeke Adimi:

“In navolging van het gesprek van MP Rutte met Governor Brown van California op zondag 31 januari j.l. heeft Ambassadeur Schuwer dinsdag 2 februari een vervolggesprek gehad met Mr. Daniel Calabretta, deputy Legal Affairs Secretary in het kabinet van Governor Brown, over het gratieverzoek van dhr. Singh.”

Onze ambassadeur wordt afgescheept met een………deputy! Maar het wordt nog erger:

“De heer Calabretta lichtte daarin toe dat de Gratiebrief van 23 december wel op het kantoor van de Deputy Legal Affairs Secretary is ontvangen, maar nog niet aan de Governor was voorgelegd. Dit zal op nadrukkelijk verzoek alsnog gebeuren. Echter, de hoop dat dit tot een positief resultaat voor dhr. Singh zal leiden is uiterst gering, aangezien Governor Brown slechts éénmaal eerder gedurende zijn ambtstermijn van 5 jaar een zogenaamde ‘commutation of sentence’ heeft gehonoreerd, en dit betrof een zaak die door de Supreme Court naar hem was verwezen.”

M’n maag komt nu in opstand, die brief lag gewoon daar te verstoffen, de laatste 5 weken, en een onderknuppel geeft alvast een voorschot op de uikomst. Ik stel me zo voor dat Rutte zoiets gezegd heeft van “kent U Singh?”. Brown: “de gevangenis, de Sing Sing?”. Rutte: “nee, ik bedoel onze Nederlandse gevangene waar U een gratieverzoek voor heeft ontvangen”. Brown: “nooit van gehoord, maar weet je wat, laat Schuwer morgen met een van m’n mensen in Sacramento bellen, dan kunnen wij nu weer verder met ons samenwerkingsgesprek”. Nou is dat merkwaardig omdat Singh via Consulair Medewerker Marco van Vemden een brief kreeg, gedateerd 10 december, waarin gesteld wordt dat de ondersteunende (gratie) brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 8 december 2015 is overhandigd aan Gouverneur Brown:

clip_image003

Wat heef-tie nou wel en niet gekregen, en heeft dit allemaal wel plaatsgevonden of wordt ons een rad voor de ogen gedraaid? Het volgende bericht werd door voormalig Consul Generaal Hugo von Meijenfeldt op kerstdag verstuurd voor, en ter opbeuring van, Jaitsen Singh.

Van: "Meijenfeldt, Hugo von" <Hugo.vonMeijenfeldt@minbuza.nl>
Datum: 25 december 2015 19:48:37 CET
Aan: "Vemden, Marco-van" <Marco-van.Vemden@minbuza.nl>
Kopie: "info@prisonlaw.nl" <info@prisonlaw.nl>, "peter@laanen-thebrand.com" <peter@laanen-thebrand.com>
Onderwerp: Gratieverzoek (graag doorsturen aan de heer Singh)

Geachte heer Singh, beste Jaitsen,
Zoals beloofd laat ik iets van mij horen vanuit Nederland.
Op 7 december jl. ben ik aangekomen. Anderhalve week later heb ik op het Ministerie van Buitenlandse Zaken overleg gevoerd hoe wij uw gratieverzoek nog verder kracht kunnen bijzetten.
Het meest krachtige signaal zou afkomstig zijn van onze minister-president Marc Rutte. Hij is van plan 31 januari 2016 in San Francisco aan te komen en op die dag of vlak daarna een ontmoeting te hebben met governor Jerry Brown. Inmiddels zijn de signalen van het Governor’s Office dat de ontmoeting doorgaat positief. Er staan heel wat onderwerpen op de agenda, maar ik ben er in geslaagd ook uw zaak op de agenda te krijgen.
Een belangrijk aandachtspunt was nog wel het gevaar dat de governor bij het definitief maken van uw Parole request gelijk uw Gratieverzoek zou afwijzen. Die datum ligt namelijk vroeg in januari. Inmiddels ligt er een brief van Ambassadeur Schuwer uit Washington bij Governor Brown om de besluitvorming over beide zaken op te schorten tot de ontmoeting met onze Minister-President Rutte.
Op deze manier denk ik er alles aan gedaan te hebben wat in mijn macht ligt uw zaak tot op het hoogste niveau te bepleiten.
Met hartelijke groeten,
Hugo von Meijenfeldt

Ook een brief van Ambassadeur Schuwer die niet gelezen is door Brown? Het is om moedeloos van te worden. Zeker ook wanneer bureaucraten gaan bluffen als Hugo von Meijenfeldt tegenover mij deed:

From: Meijenfeldt, Hugo von <Hugo.vonMeijenfeldt@minbuza.nl>
Date: 2015-10-26 10:05 GMT-07:00
Subject: RE: Introductie
To: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>

Beste Peter,

De mogelijkheid om Brown aan te spreken op 20 november was inderdaad mijn eigen initiatief en heb ik aan Rachel doorgegeven. Het is wel zaak dat ik tijdig een gratieverzoek van Singh zelf in handen heb (niet dat jouw verzoek geen invloed heeft, maar dit is een formeel vereiste). Ik zal dan Singh’s verzoek met mijn met goud omrande steunbrief in zijn handen drukken. Ik zal hem vragen mij niet begin december naar Nederland te laten terugvliegen zonder Singh aan boord!

Groet, Hugo

Vervolgens weer zo’n mooie datum:

———- Forwarded message ———-
From: Meijenfeldt, Hugo von <Hugo.vonMeijenfeldt@minbuza.nl>
Date: Sat, Dec 5, 2015 at 12:00 AM
Subject: Singh
To: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>

Beste Peter,
Gisteren en vandaag is alles in een vloek en een zucht gelukt, namelijk bezoek aan Singh resp. brief in handen van Brown.
Ik had donderdagochtend opeens de mogelijkheid om naar Singh te gaan en omdat hij mij in zijn brief had gevraagd persoonlijk langs te komen lukte het mij in alle besognes niet meer jouw deelname te regelen.
Brown zag tot zijn spijt geen mogelijkheid mij lijfelijk de hand te drukken, maar heeft de ondersteuningsbrief voor de gratie wel persoonlijk door zijn PA in zijn handen gedrukt gekregen en weet inmiddels hoe zwaar dit door de Nederlandse regering wordt opgepakt.
Ik stuur Jaitsen, Rachel en jou maandag het verslag van het gesprek, mijn ondersteuningsbrief aan Brown en de brief van de vertrouwensadvocaat uit 2000.
Veel succes als Goedheiligman morgen. Ik moet dan echt even een eindsprintje voor mjjn reis trekken, jammer dat ik er niet weer bij kan zijn.
Met hartelijke groeten,
ook aan Astrid,
Hugo

Uiteindelijk heeft hij hem nooit gesproken en of die brief persoonlijk in Brown’s handen is gedrukt, daar zijn ook geen getuigen van te vinden! Ik sluit af met het volgende antwoord van BuZa op kamervragen:

Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctietoepassing en Jeugd

Datum 27 november 2015

Antwoord vraag 8

De minister van Buitenlandse Zaken heeft uw Kamer op 18 november 2015 over de consulaire bijstand aan de heer Singh in zijn brief naar aanleiding van het verzoek van het lid Omtzigt gedaan in het ordedebat van 7 oktober 2015 (kenmerk 2015Z18429) als volgt geïnformeerd:

Sinds aanvang van zijn detentie heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de heer Singh de reguliere consulaire bijstand verleend, die onder meer inhield dat de heer Singh met regelmaat bezoek ontving van een consulair medewerker.

Hij is in ruim 31 jaar tijd 39 keer bezocht waarvan vijf maal in 2015. Vanwege de druk in de media! Al met al is hij gedurende die periode in een 12-tal jaren helemaal niet bezocht. Met regelmaat……niet bezocht. Verspreid deze ‘Luim’, de Nederlandse overheid moet nu echt eens met de ballen op tafel komen en een eind maken aan deze schandalige periode waar men zich al verheugt dat hij over drie jaar weer voor parole in aanmerking komt (op z’n 74e), een wetenschap die wij vorig jaar ook al hadden. De Duitsers hebben de beste uitdrukking om het bovenstaande te beschrijven: ‘Zum kotzen’.