Het moment is daar…..ik werp BuZa de handschoen toe

Even doorbijten trouwe lezers, in het tweede deel komen de leuke zaken aan bod, en jullie weten dat Singh jullie steun nodig heeft! Wanneer de zaak niet meer in het nieuws is, dan trekt BuZa z’n handen er van af. Allereerst de uiterste poging die ik gewaagd heb om de BuZa ambtenaren nog een kans te geven te reageren:

From: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>

Date: 2016-03-10 17:03 GMT-08:00

Subject: Jaitsen Singh

To: SFN-CA <sfn-ca@minbuza.nl>, DCV-CA <DCV-CA@minbuza.nl>

Cc: "Jones, Renee" <renee.jones@minbuza.nl>, Rachel Imamkhan <info@prisonlaw.nl>

Dames en Heren,

Momenteel is het precies 23 dagen geleden dat ik als contactpersoon van, en gemachtigd door, de heer Jaitsen Singh de volgende vragen indiende:

*Heeft MP Rutte daadwerkelijk voor Singh gepleit?

*Heeft MP Rutte inderdaad de smeekbrief van Singh’s zoon Surender overhandigd?

*Wie lobby’t er nu namens Singh bij Gov. Brown of diens Kabinet?

19 februari antwoordde de heer Van Vemden me:

"We zijn zoals gebruikelijk met de zaak bezig, en je zult zo spoedig mogelijk van ons horen."

Dit alles vind u onderstaand nogmaals aan, waarbij het "zo spoedig mogelijk" als grap aangemerkt kan worden.

Klaarblijkelijk schijnt het nogal moeilijk te zijn om met antwoorden te komen op deze aan duidelijkheid niets te wensen over te laten vragen, danwel is hier opzet in het spel.

De brief die de heer Van Vemden 19 februari aan de heer Singh stuurde om een nieuwe contactpersoon te benoemen, duidt op het laatste.

Ik geef u morgen (11 maart) nog om met correcte antwoorden op de proppen te komen, gebeurt dat niet, dan dien ik een klacht in bij de Nationale Ombudsman en zal als zodanig ook de pers informeren.

Tevens heb ik in deze e-mail de heer Singh’s zoon Surender gekopieerd, die ik morgen ontmoet om ons te beraden over nadere stappen, die wij vervolgens komende zaterdag met de heer Singh in Vacaville zullen bespreken.

Ik zie uw berichten morgen (vrijdag) tegemoet.

Hoogachtend,

Peter Laanen

De klok van vrijdag 11 maart staat op 17.52 wanneer er een ‘last moment’ e-mail binnenrolt van Waarnemend Consul Generaal Djoeke Adimi, en laat ik voor het moment er de kern van de zaak uitnemen: “Zoals werd bevestigd per email van 19 februari jl. is je email van 16 februari jl. bij ons in goede orde ontvangen. Hoewel je aangeeft dat jij inmiddels weer optreedt als contactpersoon namens de heer Singh, dienen wij formeel eerst van de heer Singh persoonlijk bevestiging te ontvangen dat hij jou inderdaad opnieuw als contactpersoon voor het ministerie van Buitenlandse Zaken aanstelt.” Even ter herinnering, wat stond er in die e-mail van 19 februari van het consulaat? “Hierbij bevestig ik de goede ontvangst van onderstaand email bericht. We zijn zoals gebruikelijk met de zaak bezig, en je zult zo spoedig mogelijk van ons horen.” Dus, 3 weken later schrijft men mij, na mijn indringend verzoek van donderdag j.l., iets over een situatie die toen al bestond! En, Singh heeft mij nimmer geschrapt als contactpersoon! Laat een ding duidelijk zijn, had ik die e-mail niet geschreven, dan was er niets gebeurd! Vervolg: “De heer Singh heeft inmiddels tweemaal van het Consulaat Generaal een brief ontvangen waarin hem is gevraagd om opgave van zijn contactpersoon. Helaas heeft hij hierop nog niet geantwoord. Zodra hij schriftelijk bevestigt dat hij jou opnieuw als contactpersoon aanstelt zullen we inhoudelijk op de email van 16 februari jl. kunnen reageren. Tot die tijd is het voor het ministerie van Buitenlandse Zaken helaas niet toegestaan om dossier inhoudelijke informatie met je te delen.” Okay, omdat er nogal eens dossiers op andere plekken liggen bij de overheid, dan wel eens zoekraken (Teeven affaire), stuurt Jaitsen Singh in zijn verwarring mij het getekende toestemmingsformulier toe. Overigens kwamen er in zijn geval af en toe stukken boven tafel waarvan het bestaan onbekend was. Bij deze het document dat van het weekend, nadat ik ook mijn Nederlandse adres heb ingevuld, naar het consulaat gaat.

clip_image001

Maar, de allesoverheersende vraag blijft, wat hebben deze mensen te verbergen mochten zij de juiste akties hebben ondernomen? Indien ze mij op enig moment niet als contactpersoon willen erkennen, dan hadden ze natuurlijk sowieso Jaitsen Singh zelf, die snakt naar de resultaten die al die hoge heren voor hem geboekt hebben, danwel zijn advocaat, Mw. Rachel Imamkhan, geinformeerd kunnen hebben. Gek he, dat komt me zo logisch voor dat het waarschijnlijk te eenvoudig is voor mensen van BuZa die het “klasje” moeten volgen om in den vreemde te mogen werken. Ze hebben geen idee wat ze mensen aandoen met hun loze beloften en kille antwoorden. Onderstaand een voorbeeld uit mijn inmiddels uitpuilende dossier; beantwoording door Vice Consul Paul Rovekamp per fax (!) van het verzoek van de inmiddels overleden advocaat van Singh, toen het consulaat nog in Los Angeles gevestigd was:

clip_image002

“Expedient”: dit betekent ergens een eind aan maken voor het eigen gemak, alhoewel dat als immoreel aangemerkt kan worden. De advocaat doet in zijn radeloosheid een beroep op Vice Consul Rovekamp om een man (Singh) die volgens hem onschuldig is te helpen als landgenoot, en hem in contact te brengen met een voormalig lid van het Nederlandse Consulaat die indertijd bij de zaak Singh betrokken was. Het gaat hier potentieel om leven of dood:

clip_image004

Fijntjes wijst hij Rovekamp nog even op het gebruik van het woord “expedient”! Rovekamp begrijpt inmiddels ook wel dat zijn antwoord een falikante misser was en gaat over tot gebruikelijke, zalvende ambtenarentaal:

clip_image006

Hij heeft het verzoek van de advocaat naar de bevoegde autoriteiten in Nederland gestuurd (de grote prullenmand) en bedankt plotsklaps Mr. Polakovic zeer voor zijn inspanningen ten behoeve van Singh. De hoofdprijs gaat nu naar degene die raadt wat hier uitgekomen is. De volgende Luimen gaan over verloren geraakt bewijsmateriaal en gesjoemel van de Amerikaanse autoriteiten in Zuid Californie. Dit is ook allemaal in bezit van de Nederlandse overheid en zou hen echt aangespoord moeten hebben om Singh te ondersteunen waar mogelijk. Helaas! Inmiddels is er een prive detective ingehuurd om verder bewijsmateriaal boven tafel te krijgen, maar daar is meer geld voor nodig om dit tot een goed eind te brengen. Stort derhalve nog wat Euro’s op de rekening van PrisonLaw: www.prisonlaw.nl Zo, nu nog even naar de dingen die ons zo al dagelijks bezig gehouden hebben de afgelopen week. Wat te denken van Ivar’s zelfgemaakte pizza, gaat hij nu journalist worden of chef kok?

clip_image008

Handig hoor, wanneer Astrid levens aan het redden is en ik smachtend naar een snack uitkijk; Ivar to the rescue! Plotseling kwam ik van de week tot het besef dat een kleine 5 weken na nu de container gevuld gaat worden. Aan de bak, onderstaand het voorlopige resultaat van mijn inspanningen, waarbij een groot deel van deze dozen CD’s, muziekspullen en documenten als inhoud heeft. Het staat niet in verhouding met wat Astrid tot dusver gerealiseerd heeft, maar toch: babystapjes betekenen ook vooruitgang!

clip_image010

Donderdagavond met Astrid en Ivar naar een concert geweest van aanstormend talent Jeff Campbell in de geweldig intieme Armando’s ‘open to music’ bar (stoelen eerste rij) in Martinez:

clip_image012

Zie Jeff’s website voor aanvullende informatie: www.jeffcampbellmusic.com Geinig detail; de drummer is Rick Munoz, een collega van Astrid bij AMR. Beetje druk, maar heerlijk allemaal. En gisteren kwam ons bootje aan. Nu mijn impressie die afwijkt van die van Astrid op facebook:

clip_image014

En wel hierom; er voor ligt ons varende vlot, waar de jongens hun ogen op gericht hebben, met als blikvanger het voorfront waar ze eenvoudig wat kratjes bier kwijt kunnen. Even snel, mocht ik af en toe onbereikbaar zijn; dadelijk ga ik Singh bezoeken in zijn vrolijk onderkomen in Vacaville en morgen breken de eerste festiviteiten van de Game Developers Conference in San Francisco los. Dinsdag groot gamers breakfast (ca. 80 deelnemers) bij gerennomeerd advocatenkantoor DLA Piper in San Francisco waar ik een en ander aanelkaar praat. Kijk ook naar het persbericht dat de Dutch Game Garden a.s. maandag uitstuurt. Ik kan nog niets verklappen maar het heeft te maken met….. Prettig weekend.