Mijn Singh archief groeit gestaag! Film in spe?

Allereerst mijn hartelijke dank aan iedereen die ‘deelt’, ondersteunt en met mij van mening is dat heel wat partijen hier behoorlijk geblunderd hebben. Het deed me ook goed dat het in San Francisco gelezen wordt!

6:11 PM 2/17/2017

clip_image001

2 people from The Consulate General of the Netherlands in San Francisco viewed your post Along with people from ATG Europe and NEN

We hebben momentum, alleen al op LinkedIn groeide het aantal ‘views’ de laatste 3 weken van 1.549 naar 2.392 tot (en tellend):

Analytics icon: 6,016 views

Dat is zonder de mensen die het rechtstreeks lezen of via twitter, danwel Facebook. Tel daarbij de mensen op die het op deze sociale media delen en we beginnen een pro Singh leger te krijgen van meer dan 10.000! Uiteraard minus een paar brood geinteresseerden. Dat heeft me gedwongen om het Singh archief wat professioneel te ordenen:

clip_image003

Nog een honderdtal e-mails tussen de diverse partijen insorteren en we hebben het begin van een dramatisch boek/film. Laten we eerlijk zijn; we hebben een gruwelijke dubbele moord die nooit opgelost is, en een onschuldige echtgenoot /vader die al 33 jaar opgesloten zit. Dan hebben we een corrupte rechter die onteigende huizen met flinke winst doorverkocht. Maak kennis met Judge James Michael Welch:

clip_image004

Alsmede een corrupte aanklager die over de rug van Singh een zware drugscrimineel er toe kreeg om voor strafvermindering en een financieele beloning tegen Singh te getuigen. Maak kennis met de uber ambitieuze District Attorney Dennis L. Stout:

clip_image005

Voordat de drugscrimineel zijn getuigenis onder ede kon herroepen stierf hij aan een overdosis in…..de gevangenis. Voeg aan de mix nog even een falende en kille Nederlandse overheid toe en je hebt een film om van te smullen. Starring, na de verkiezingen, MP Rutte as himself:

clip_image006

En dito Min. van BuZa Koenders (ook) as himself:

clip_image007

Helaas is het eerder geschetste echter realiteit, en daarom moeten we de zaak Singh warm houden. Volgende week bezoek ik Singh in Vacaville en kan ik hem persoonlijk al die aandacht overbrengen en hopelijk geeft hem dat wat hoop. Even iets anders: 30 januari j.l. mocht ik de spreekstalmeester zijn bij de lancering van Zero – www.wearezero.co – een venture capitalist organisatie naar mijn hart. Beloning naar geleverde prestatie! In ieder geval presenteerde ik een en ander in een outfit waar ik in werkelijkheid Jaitsen Singh mee zou kunnen bevrijden:

clip_image009

Inderdaad; Superman. Dat ik de grote Leonard Cohen kon aanhalen en ook nog even kon imiteren (stem na lange avond doorhalen) was een bonus. Ook de generale repetitie bracht inspiratie en vele hilarische momenten:

clip_image011

De Heineken ‘koelkamer’ (150 VC’s en entrepreneurs) in Amsterdam was een waardig décor voor deze inspirerende avond. Dit soort ‘gigs’ moet je ook hebben om de strijd voor Singh tegen een veelkoppig monster vol te houden! Wellicht is uit het interview met BNR, onderstaand nog even de link om op te klikken, de afspraak tot stand gekomen die ik 15 maart aanstaande heb met BuZa’s directeur consulaire zaken. Ook al is het stapje voor stapje, ons doel #FreeJaitsenSingh komt nader!

https://www.bnr.nl/player/audio/10056025/10318218

Bij deze daag ik BuZa uit!

Vreugdevol is dat de aandacht voor de zaak Singh/BuZa toeneemt. De Luim van vorige week mocht alleen al op LinkedIn de aandacht trekken van meer dan 4.000 mensen. Twitter, facebook en de mensen meegerekend die rechtsreeks de Luim van de website lezen; meer dan 10.000! Vervolgens het interview bij BNR’s Hemmen j.l. dinsdag dat inmiddels meer dan 550 maal aandacht heeft getrokken (op LinkedIn), alsmede 60 keer gedeeld is. Voorwaar een stap voorwaarts in de strijd om Singh naar Nederland te krijgen. Voor hen die het nog niet gehoord en gelezen hebben:

https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10318218/als-er-niet-snel-iets-gedaan-wordt-eindigt-hij-in-de-kist

Reactie van BuZa op het verhaal:

Het ministerie laat weten dat Consul Generaal Gerbert Kunst afgelopen donderdag nog op bezoek is geweest. En ze ondersteunen het gratie verzoek. Ze ontkennen dus dat hij 12 jaar niet is bezocht.

Is BuZa klaar voor de uitdaging? Bij deze verzoek ik hen aan te geven wanneer, in welk jaar en door wie Singh bezocht is. Alvast een tip; eerder gegeven anwoorden als ‘het toen vigerende beleid’ tellen niet mee! Dat CG Kunst 9 februari j.l. Singh ging bezoeken was bekend. De vraag daar is of hij alleen kwam of aan het handje liep van consulair medewerker Marco van Vemden. Om even de kilte aan te geven die indertijd bij het Consulaat in Los Angeles heerste het volgende: zoals ik vorige week aangaf vonden er hoorzittingen plaats in 1999 en 2000 inzake het beroep dat Singh aangetekend had, waarbij diens advocaat vroeg om de gegevens van de heer Bosboom vrij te geven die Singh’s zaak in eerste instantie behandeld had. Let wel, dit is een zaak van practisch leven of dood (‘dead man walking’). Zie onder de reactie:

clip_image002

De advocaat kon er niet bij dat men zo een landgenoot liet vallen. Singh’s beroep werd verworpen en ‘God only knows’ of Bosboom’s getuigenis hem vrij had gekregen, maar dit schrijven bewijst wel de totale onwil om Singh ook maar enigszins bij te staan. Even afsluitend voor nu, eerder deze week heb ik een brief naar Gouverneur Brown gestuurd met de “Rutte” alinea ter ondersteuning van Singh’s gratie, alsmede de smeekbrief van diens zoon Surender (BuZa: “nooit van gehoord”). Zie voor de inhoud daarvan mijn Luim van 21 juni 2016; een echte ‘heart breaker’. Overigens kreeg ik een goede tip uit Sacramento om een kopie met een persoonlijke boodschap te sturen naar Brown’s echtgenote, Anne Gust Brown, die nogal wat invoed op de Gouverneur heeft. Gedaan….hoop doet leven. Nu even een pretplaatje voor al onze vrienden in Californie, met de hartelijke groeten van Tinley!

clip_image004

Dit is duidelijk de lichaamstaal van een Californische hond; “hey baas, daar heb ik niet voor opgetekend toen ik naar Nederland kwam”. Waren een paar gezellige ‘Winter wonderland’ dagen. Familiezaken: Astrid is een lang weekend bij zoon Bo-Peter in Bologna, Ivar viert feest in Rotterdam, en Kaj blijft plichtsgetrouw als firefighter in South San Francisco actief. Oh ja, waarom deze Luim al op vrijdag uitkomt. Wel, vanavond is er een whisky (be) proeving in oudste zoon Rick’s uitlaatklep:

clip_image005

Dat houden we dus niet droog, hetgeen een alternatieve feitenluim tot gevolg zou kunnen hebben. Mij niet gezien! De Luim staat voor de waarheid, en niets dan de waarheid!

Ere wie ere toekomt Mark Rutte!

Het heeft even geduurd, maar hier is dan eindelijk de alinea waarin MP Rutte in zijn brief van 17 februari 2016 bij Gouverneur Brown van Californie aandacht vraagt voor Jaitsen Singh:

clip_image002

Wanneer hij natuurlijk ‘normaal’ aandacht had gevraagd in het gesprek dat hij met Brown had op 31 januari 2016, dan hadden we wellicht een jaar gewonnen. En, dan was ons een nutteloze 8 maanden durende procedure bij de Nationale Ombudsman bespaard gebleven. Of, wanneer ze bij de overheid eens nagaan welk effect een dergelijk schrijven heeft. Vragen van de minister (die dappere Koenders), ambassadeur of de consul generaal zouden als volgt kunnen zijn: “heeft Gov. Brown de brief gelezen?” en “is er enige voortgang?”. Het antwoord van BuZa is steevast; “nee, dat doen we niet, dat is niet gebruikelijk”. Het gaat hier verdomme om een mensenleven, kom eens uit jouw comfortabele ambtenarenomgeving. Leren ze niet in het BuZa klasje. Om het volgende ben ik inzake de aanpak voor Singh wel blij mee, de aandacht die ik kreeg voor mijn vorige Luim:

clip_image004Peter Laanen

Member of the Board at Dutch Game Garden

  • 213

Who’s viewed your profile

  • 2,266

Views of your post

Zoveel views alleen al op LinkedIn, en elke dag komen er nog lezers bij. Nemen we daar twitter bij (Trump heeft het vast ook gelezen), Facebook en de mensen die het rechtstreeks via een ‘feed’ van de website afhalen, dan komen we op ruim 5.000 lezers, zonder de aanhang van de mensen te tellen die via de diverse sociale media de Luim delen. Goede tijd om aan het einde van deze Luim weer eens aandacht te vragen voor de levensbehoeften van Singh. Inmiddels weten we allemaal dat vergeleken met Trump Pinokkio een armzalige dilletant was. Maar in de zaak Singh heeft onze eigen overheid ook de nodige alternatieve feiten ter berde gebracht. Antwoord van BuZa waarom Singh zo onregelmatig bezocht is: ”Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan de heer Singh sinds aanvang van zijn detentie consulaire bijstand verleend. Deze bijstand heeft in de loop der jaren plaatsgevonden binnen de kaders van het dan vigerende beleid”. Feit: Singh is gedurende een 12 jaren helemaal niet bezocht! Vigerend? Zelfs niet in 2011. De bezoeken namen toe nadat er kamervragen werden gesteld en de pers er zich mee begon te bemoeien. Tijdens de hoorzittingen in 1999 en 2000 waarin Singh uiteindelijk tot bijelkaar zo’n 57 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, was niemand van het consulaat aanwezig om hem bij te staan. Men weigerde zelfs een voormalige employee als getuige te laten horen door de advocaat van Singh. Heeft MP Rutte de smeekbrief van Singh’s zoon Surender aan Gov. Brown overhandigd? De betreffende brief…..daar is niets van bekend! Het dossier puilt wat dat betreft uit, dat ga ik jullie nu besparen aangezien een en ander leidt naar een consulair medewerker die ruim 2/3 van Singh’s 33 jaar in gevangenschap op die post zit, zowel in Los Angeles als in San Francisco: Marco van Vemden.

clip_image005

Die heeft steeds onder de radar gemanoevreerd, maar is wel degelijk Singh’s BuZa contactman. Had ik het eerder over de 12 jaar waarin Singh helemaal niet bezocht is, dan moet ook gemeld worden dat men vanuit Los Angeles veelal het bezoeken van gevangenen in Noord Californie overliet aan iemand die de titel Vice Honorair Consul droeg. Een goedwillende particulier die onder dit (niet formele) etiket gevangenen bezocht. Je moet er maar opkomen! 2013 trof PrisonLaw’s Rachel Imamkhan Singh in desperate toestand in San Quentin aan; kapotte schoenen en hij at uit een prullenbak. Imamkhan heeft toen van Vemden gesmeekt om Singh te bezoeken, hetgeen hij ook toezegde. Het duurde echter wel 7 maanden tot dit bezoek daadwerkelijk plaatsvond. Nu ik dit zo aan het schrijven ben, wordt het mij vreemd te moede. Met deze man hebben we immers vele vrijdagavonden een borreltje bij ons thuis gedronken, waar we zo’n beetje als uitlaatklep fungeerden en hij ons begin 2015 interesseerde voor de zaak Singh, niet wetend dat we ons er in vast gingen bijten. Het was sociaal bedoeld, om hem te ontlasten. De vele telefoontjes die hij van Singh kreeg werden hem te veel, en kostbaar. Later bleek dat die vergoed werden, hetgeen bij BuZa onbekend was en in Singh’s file ging als weer zo’n genereuze ondersteuning van de consulaire medewerker. Evenals de bezoekjes die hij met familie en dochters bracht terwijl Singh’s parool verhoor september 2015 naderde. Hij had zelfs geprobeerd om een en ander te filmen om daarna het jeugdjournaal in te schakelen. Dat lieten de autoriteiten van San Quentin niet toe. Tekeningen van de kinderen waar Singh hen voor bedankte, op verzoek van van der Vemden op het adres van het consulaat, werden ingebracht bij Singh’s file als onderstreping van de extra inspanningen van de consulaire medewerker. Eerder heb ik dat als rampentoerisme bestempeld. Dagje op pad naar het San Quentin van Johnny Cash met als toetje een foto met Singh (eerder gepubliceerd):

clip_image007 Helaas, Singh’s paroolverzoek werd afgewezen en van Vemden liet zich daana zo’n 9 maanden niet zien. Er zijn voorbeelden van dat Singh het af en toe niet zag zitten en in boosheid en frustratie zijn advocaat ontsloeg of even geen consulaire bijstand wilde. Het consulaat was er als de kippen bij om BuZa in Den Haag te informeren zodat het als slechte aantekening voor Singh in diens file ging. Danwel hielden ze de maandelijkse gift van €30 in. Misbruik van macht! Tijdens een van die incidenten wisten ze dat ik de zondag daarvoor bij Singh was geweest, die bijna in tranen bekende dom gehandeld te hebben. Maar nee, ze meenden mij niet te raadplegen en sneller dan ooit in hun leven BuZa in te moeten lichten. Het werd mij daarnet vreemd te moede, maar wanneer ik zo alle documenten en aantekeningen weer doorlees, krijgt mijn verontwaardiging de bovenhand. Mede ook toen ik vernam dat we door van Vemden bij BuZa aangemerkt werden als vage kennissen. Wat bezielt hem? Promotie over de rug van Singh? Straatje schoon vegen? Perfect dossier aanleggen en net als Pontius Pilatus z’n handen in onschuld wassen? Komt het omdat zijn groene kaart hem niet de baan buiten het consulaat opgeleverd heeft waarvan hij gedroomd heeft? Vragen waarvan ik ook niet alle antwoorden bij de hand heb, wat ik wel weet is dat de nieuwe consul generaal, Gerbert Kunst, niet op de wens van Singh ingaat om hem alleen te bezoeken en een verse start te maken. Die loopt aan het handje van van der Vemden naar Singh’s huidige locatie; Vacaville. Weer een pion ingepalmd. Dinsdagmiddag 13.45 mag ik het allemaal vertellen bij BNR’s Roelof Hemmen. Tot slot; doneer voor Singh’s levensonderhoud en rechtsbijstand en ga naar de site van www.prisonlaw.nl Doneer op hun bankrekening t.g.v. Jaitsen Singh. Jullie weten vast nog wel dat PrisonLaw een cruciale rol heeft gespeeld bij de vrijlating van Romano van der Dussen. #FreeJaitsenSingh

Stilstaan bij lustrum Rutte/Singh

Inderdaad, j.l. dinsdag was het exact een jaar geleden dat Minister President “Normaal” Rutte Gouverneur Brown bezocht in Californie. Volgens de brief die ik van de Nationale Ombudsman ontving kregen zij van BuZa (Ministerie van Buitenlandse Zaken) het volgende antwoord:

clip_image001

Laat ik nu eens even normaal doen, zonder sarcastisch te zijn, waarom zou Rutte niet tien minuten van zijn tijd hebben kunnen besteden om deze zaak van leven of dood te bespreken? Omdat het hem geen barst interesseert! Wellicht had hij het nu wel gedaan om zieltjes te winnen die nu naar de PVV gaan. Zo dicht liggen die partijen bijelkaar. Dan het volgende:

clip_image002

Is het mogelijk dat we die brief even kunnen lezen?! Bij kamervragen is geen van onze snuggere tweede kamerleden op het idee gekomen om naar de inhoud van die bedankbrief te vragen. Ik ga er aan twijfelen of dat vragen voor aandacht uberhaupt wel gebeurd is. Immers, ze hebben grote moeite om die brief boven water te krijgen, allereerst mijn e-mail van 6 december:

From: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>
Date: 2016-12-06 10:02 GMT+01:00
Subject: BuZa response Singh w.g. R. van Wijngaarden
To: DCV-CA <DCV-CA@minbuza.nl>
Cc: Rachel Imamkhan <info@prisonlaw.nl>, Bureau Nationale ombudsman <bureau@nationaleombudsman.nl>

Geachte BuZa Consulaire medewerker(s),

Gelieve bijgaand mijn response aan te treffen inzake de door u gegeven antwoorden in uw schrijven van 30 november j.l. naar aanleiding van mijn klacht bij de Nationale Ombudsman.

Een en ander spreekt voor zich, echter wil ik wel uitspreken dat de Nederlandse humanitaire steun een papieren tijger is die geen jota voorstelt.

Er wordt niets aan opvolging gedaan, hetgeen aan de California kant betekent dat zolang er niet gereageerd wordt vanuit Nederland zij niets hoeven te doen.

Kafka at its finest!

Vergeet vooral niet om Jaitsen Singh een verjaardagskaartje te sturen wanneer hij 31 december a.s. 72 jaar wordt en tevens zijn 33-jarige jubileum in de verschrikkelijke gevangenissen van Calfornie "viert".

Prettige dagen!

Peter Laanen

Gevolmachtigde van Jaitsen Singh

PS: de gevraagde documenten komen ter beschikking neem ik aan, evenals de brief die de ambassadeur geschreven zou hebben. 

Dit was onderdeel van mijn response:

“En, zou ik zo zeggen, kom met die brief van Rutte aan Brown op tafel.

Uiteindelijk gaat het er om wat hij daadwerkelijk heeft geschreven.”

Vervolgens:

From: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>
Date: 2017-01-28 10:08 GMT+01:00
Subject: WOB-verzoek
To: DCV-CA <DCV-CA@minbuza.nl>

L.S.,

Bij deze verzoek ik u mij inzage te geven in het schrijven van MP Rutte aan Gouverneur Brown van Californie waarin hij deze bedankt voor het bezoek van 31 januari 2016 en aandacht vraagt voor de zaak  van de in Vacaville gedetineerde Jaitsen Singh.

Dank.

Jacobus "Peter" Laanen

6 december…..bijna twee maanden verstreken, en nu weer ruim een week verstreken. Geen bevestiging, niets. Het wachten is nu op hun antwoord “dat ik me bij het verkeerde loket gemeld heb”. Standaard taktiek van BuZa. Wellicht zijn ze nu driftig aan het ‘knippen en plakken’ om een fraai document te vervaardigen, een zogenaamd ‘Van der Steurtje’. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Nationale Ombudsman; nul response na mijn van teleurstelling overlopende e-mail van dezelfde datum. Uiteindelijk is in deze hele trieste affaire maar een man die 2/3 van de tijd die Singh gezeten heeft (33 jaar) heeft meegemaakt; consulair medewerker Marco van Vemden:

clip_image003

Zowel in Los Angeles (tot 2010) als in San Francisco was hij verantwoordelijk voor het bezoek van gedetineerden. Zoals bekend werd Singh minimaal 12 jaar helemaal niet bezocht (zo ook niet in 2011) en namen de bezoeken toe toen er kamervragen werden gesteld en de pers er zich mee begon te bemoeien. Hij is degene die Consuls Generaal adviseerde en BuZa van prive materiaal van Singh voorzag. Hierover meer volgende week. De huidige Consul Generaal is Gerben Kunst:

clip_image004

Ha, zo dachten wij, een frisse wind. 5 september 2016 stuurde ik hem de volgende e-mail:

From: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>
Date: 2016-09-05 14:53 GMT+02:00
Subject: Jaitsen Singh
To: gerben.kunst@minbuza.nl
Cc: "Vemden, Marco-van" <Marco-van.Vemden@minbuza.nl>, DCV-CA <DCV-CA@minbuza.nl>, Rachel Imamkhan <info@prisonlaw.nl>

Geachte heer Kunst,

Als contactpersoon van Jaitsen Singh meld ik me tot u.

Jaitsen Singh stuurde me de brief, ondertekend door Marco van Vemden, inzake het voorgenomen bezoek op 23 augustus j.l., evenals zijn ‘until further notice’ reaktie.

Uiteraard wil Jaitsen Singh wel bezoek ontvangen, maar wel op basis van een schone lei.

Immers, de loze beloften die binnen verloop van drie maanden gedaan zijn, hebben zijn sporen wel achterlaten.

November 2015: Minister Schultz en toenmalig CG Hugo von Meijenfeldt zouden gezamenlijk de zaak Singh steunen bij Gov. Brown. Niet doorgegaan.

December 2015: Toenmalig CG Hugo von Meijenfeldt zou persoonlijk de brief overhandigen aan Gov. Brown. Niet gelukt. Er bleef een brief 5 weken ongeopend liggen!

Januari 2016: MP Rutte had de zaak Singh op z’n agenda staan om e.e.a. persoonlijk met Gov. Brown tijdens zijn bezoek in Californie aan te kaarten. Tevens zou hij hem een smeekbrief van diens zoon Surender overhandigen. Niet gebeurd.

En ook in Nederland blijft het moeizaam wanneer BuZa niet in staat is om een verslag van mijn hoorzitting te produceren! Uiteraard zal ik deze week ook zonder verslag mijn reaktie aan de Nationale Ombudsman doen toekomen.

Afsluitend; Jaitsen Singh zou u graag in person, vis-à-vis, willen leren kennen om zodoende zijn vertrouwen in het CG der Nederlanden in San Francisco te herwinnen.

Ik zie uw berichten met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

Peter Laanen

En wat doet deze nieuwe held? Niets. Hij laat BuZa een brief schrijven dat het consulaat niet meer mijn aanspreekpunt is omdat ik inmiddels in Nederland woon! Lust u nog peultjes?! Singh heeft deze man gesmeekt om een op een met hem te praten en hij verdomd het, al dan niet ingegeven door…….juist, de eerder genoemde Marco van Vemden. Woensdag a.s. gaat het dappere duo gezamenlijk Singh bezoeken en die weet zich geen raad hoe dit aan te pakken. Begin 2015 betrok Marco van Vemden ons bij de zaak Singh die op dat moment nog in San Quentin zat. Vele vrijdagavonden kwam hij bij ons op de borrel als een soort van bezoek aan Café “De Uitlaatklep”. Plotsklaps begon hij over de zaak Singh, wiens naam hij daarvoor nimmer ter berde had gebracht. Of we hem eens wilden bezoeken. Astrid gaf aan dat verzoek gehoor, ik wilde eerst het dossier bekijken, hetgeen me door Marco van Vemden niet veel later aangereikt werd. En zo begon de bal te rollen. Om dit leesbaar te houden komt er volgende week een vervolg. De volgende zaken zullen aan de orde komen: *waarom was er niemand van het consulaat bij de belangrijke hoorzittingen in 1999 en 2000 om Singh bij te staan? *waarom stuurde Marco van Vemden bedankbrieven van Singh aan zijn kinderen naar BuZa om in het dossier Singh op te nemen? *waarom heeft Marco van Vemden na het negatieve besluit t.a.v. het parool verzoek Singh zo’n 9 maanden niet bezocht? *probeerde hij promotie te maken over de rug van Singh? Volgende week zal ik zo genuanceerd mogelijk al deze vragen trachten te beantwoorde. Mijn intense hoop is dat een van die hoge heren in Den Haag het besef krijgt dat ze dit niet zo netjes (eufemisme) aangepakt hebben en persoonlijk Gouverneur Brown gaat benaderen. En ja, ik weet dat Californie het moeilijk zat heeft met Trump, maar dan is een straal van hoop wellicht zalvend. Nil desperandum!