Van Vaderdag naar CG Kunst. Kunststuk of fake?

Wat hebben ze me mooi om de tuin geleid! En wat hou ik daarom ook zo van ze. Ga ik even Ivar ophalen in Breukelen, springen na 300 meter alle aanwezige zoons min 1 (Kaj, firefighter in South San Francisco), kleinzonen en aanhang voor mijn auto. Vervolgens krijg ik een fluit om m’n nek en de Laanen voetbalwedstrijd kan beginnen.

clip_image002

Zoals geconstateerd kan worden is Sparta, maar ook Feyenoord goed vertegenwoordigd. Het enige twistpunt bij de Laanens. De ene partij blij dat ze kampioen geworden zijn, de andere omdat ze niet gedegradeerd zijn. Het werd een geweldige vaderdag, hetgeen me terugbrengt bij de laatste episode van NFIAgate. Maar ook, wie had waar en wanneer kunnen ingrijpen. Of was het zoals een Haagsche insider het schetste; ‘of de heren in Den Haag, of de heer in Washington, DC, kregen slappe knieen’. Een reconstructie waarbij je in ieder geval een idee krijgt van het Haagsche reilen en zeilen, inclusief de portretten van de hoofdrolspelers, ditmaal nog zonder een zwart balkje over de ogen. Raadpleeg me wanneer je een vertaling wenst van de soms ellenlange titels. 16 maart wordt de positie van Assistant Area Director NFIA vrijgegeven. Dat betekent dat er niemand is die vanuit de rijen van de overheid heeft gesolliciteerd, danwel dat niemand geschikt is bevonden. Bo-Peter stuurt sollicitatiebrief in op 17 maart om 21.47. Director Western US and Canada John van den Heuvel bevestigt om 22.59 ontvangst en schrijft “we nemen je in het proces mee”. Tegelijkertijd kopieert hij Marco de Vries, Head of San Francisco Office & Dep. Executive Director North America, alsmede Jan-Emile van Rossum, Executive Director North America.

clip_image004

John van den Heuvel. Middels facebook vernomen dat hij tot 19 juli bij CG San Francisco werkt en dan naar Seattle verhuist. Na de eerste schifting krijgt Bo-Peter 6 april om 21.34 een uitnodiging van Operations Manager NFIA Martijn Huijbers voor een skype interview op 15 april om 19.00 met eerder genoemde John van den Heuvel en Area Director Jasper Smit.

clip_image005

Martijn Huijbers. Uit de wandelgangen vernomen dat hij zijn ontslag heeft ingediend. 15 april: 45 minuten durend interview betreffende de rol en kennis van de positie van Assistant Area Director.

clip_image006

Jasper Smit, voorheen economisch medewerker. Zowel John van den Heuvel als Jasper Smit gaven aan Bo-Peter geschikt te vinden om de rol van Assistant Area Director te bekleden. In het duistere spel wat later gespeeld zou worden -en we kennen de dader- hadden zij op z’n minst tegengas kunnen geven. Wellicht hebben ze dat gedaan, maar het lijkt wel of er in San Francisco zwijgplicht is opgelegd. Of, zoals het bij de Soprano’s heet; omerta. 19 april om 20.43 komt de e-mail uitnodiging van Suzanne van Scheijen voor een interview gesprek met Marco de Vries, u weet wel!

clip_image008

Suzanne Van Scheijen, Assistant Director at Netherlands Foreign Investment Agency

27 april vindt dat gesprek plaats, om 18.00. Ter herinnering nog even Marco’s LinkedIn foto, die ik als Soprano stijl bestempelde en NFIA onwaardig:

clip_image009

Pikant detail; daarna heeft Marco de Vries mij en Bo-Peter op LinkedIn geblokkeerd, beetje zielig, maar dat zal wel zijn stijl zijn. Maar goed, gedurende een skype interview van maar liefst 70 minuten wordt Bo-Peter gegrild over zijn kennis van de missie en doelstellingen van de NFIA. Tevens over datgene wat er in de wereld plaatsvindt en hoe dat het werk van de NFIA kan beinvloeden. Het interview is dermate goed dat om 21.34 op 28 april de e-mail uitnodiging komt van Marco de Vries voor een 3e interview met Jan-Emile van Rossum, de hoogste baas in Washington, DC. Pikant detail: om 23.40 komt er een WhatsApp felicitatie uit San Francisco met de volgende tekst: “Gefeliciteerd, door naar de laatste ronde”. En “we waren unaniem”. 1 mei, 18.00, vindt dat skype interview plaats.

clip_image010

Het 20 minuten durende interview had in grote lijnen dezelfde inhoud als dat met Marco de Vries, zij het met wat persoonlijke tintjes. O.a. dat Jan-Emile Bo-Peter prees vanwege het feit dat hij een Eagle Scout is, en dat zijn zoontje ook op de scouts was. Aan het einde van het gesprek onderschreef hij dat Bo-Peter de geschikte kandidaat was voor de de functie van Assistant Area Director. Even daarna op 1 mei, om 21.43, wordt hij gebeld door Marco de Vries.

clip_image012

Zo, dat is een wat betere archieffoto. In een 9 minuten durend gesprek biedt hij Bo-Peter de positie van Assistant Area Director aan en vraagt hem naar zijn reisplannen. Vervolgens stelt hij dat alvorens naar San Francisco te vliegen, Bo-Peter een week voorbereiding in Den Haag dient door te brengen. Waarschijnlijk met ingang van 29 mei. Tevens vraagt hij Bo-Peter om de andere aangenomen kandidaat, Gijs de Witte, met daad en raad bij te staan in San Francisco, waarmee uiteraard ingestemd wordt.

clip_image013

Gijs de Witte: 2017 Master Degree Management of Innovation Erasmus Universiteit. Heeft 6 maanden stage gelopen bij NFIA Chicago in 2014 (bij Marco de Vries, vandaar de foto). Plotsklaps wordt het dodelijk stil. 9 mei om 23.46 stuurt Bo-Peter een e-mail naar Marco de Vries waarin hij stelt dat na alle goede gesprekken, en zijn indienstname door Marco en Jan-Emile, hij staat te popelen om te beginnen, maar ook, of er iets anders speelt en dat dit alles enige onzekerheid teweeg brengt.13 mei, 18.23 via facetime naar Marco de Vries gebeld. Neemt niet op. 16 mei, 19.39 WhatsApp boodschap naar Marco de Vries waarbij Bo-Peter vraagt of hij binnenkort beschikbaar is voor een gesprek. Geen antwoord. En dan gebeurt het: 22 mei om 20.09 belt de Vries en in een 3 minuten durend gesprek serveert hij Bo-Peter af met de mededeling dat het iets te maken heeft met het werk van zijn vader (Singh) conflicterend met het consulaat. Hij excuseert zich voor het feit dat hij 3 weken op zich heeft laten wachten nadat hij hem de baan aangeboden had. 23 mei om 19.34 stuurt Bo-Peter een e-mail naar de de Vries en van Rossum waarin hij stelt gechockeerd te zijn dat dit kon gebeuren en dat hij begrepen had dat dit iets met zijn vader en Singh te maken had. Direkte vraag: graag nadere toelichting, dit heeft niets met mij te maken. En dan begint het grote liegen: 31 mei stuurt onze held (de Vries, ja) een e-mail dat “op basis van nader overleg hebben we besloten om je niet door te laten gaan naar de volgende ronde van de sollicitatieprocedure. Maandag 22 mei heb ik je gebeld met deze mededeling en op jouw verzoek toelichting gegeven op onze beslissing”. Dat laatste allemaal in 3 minuten! En waarom komt hij niet terug op dat gesprek van 1 mei, waarbij hij Bo-Peter aan had genomen? Uiteraard was er geen volgende ronde. Dat Marco de Vries liegt is niets bijzonders bij de overheid, daar ben ik met Singh ook al menigmaal tegenaan gelopen, maar deze is wel heel geniepig. Dat komt ook omdat hij een commercieel overheidsdier is. Wat er werkelijk gebeurde. De drie weken stilte zijn als volgt opgesplitst: 1 week waarbij de laatste procedure(s) -geen vervolgronde- afgewikkeld dient te worden en 2 weken vakantie voor de Vries. Die eerste week loopt hij tegen het volgende stootblok:

clip_image014

Juist, Gerbert Kunst, cherubijnenkopje, maar wel een kleine tiran. En die gaat dwars liggen. Heeft hij vetorecht? Volgens Willem van Ee (helaas van het tapijt verdwenen) niet, en is het een NFIA aangelegenheid. Maar, wanneer hij maar dwars genoeg blijft liggen, dan moeten de heren van het NFIA geen slappe knieen krijgen, danwel willen ze niet weer problemen hebben met het Consulaat Generaal in San Francisco. Zoals gezegd; Marco de Vries als katvanger, van Rossum kucht en legt het dossier Bo-Peter Laanen af. Zelf vind ik dat zoiets aan de kaak gesteld dient te worden en daarom wendde ik me tot de voormalige commissioner van de NFIA:

clip_image015

Bas Pulles, Director International Programmes at Netherlands Enterprise Agency.

Ik stuurde hem de volgende e-mail:

From: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>
Date: 2017-05-27 19:51 GMT+02:00
Subject: NFIA en zoon Bo-Peter
To: "Pulles, B.C.M. (Bas)" <bas.pulles@rvo.nl>

Beste Bas,

Onderstaande e-mail zond ik maandagavond naar Willem van Ee.

De e-mails daarna zijn de afgelopen dagen verzonden.

Van Ee zou er naar kijken, nog geen resultaat.

Ik stuur het je omdat je er wellicht bij betrokken wordt, maar sowieso om je op de hoogte te houden.

In ieder geval vinden Astrid en ik het schandalig dat mijn akties inzake Singh invloed hebben op Bo-Peter.

Je zult begrijpen dat de stemming in huize Laanen deze week niet om te pruimen was.

En, je kent me, hier laat ik het niet bij zitten.

De volgende e-mail kreeg ik terug:

From: Pulles, B.C.M. (Bas) <bas.pulles@rvo.nl>
Date: 2017-05-29 8:33 GMT+02:00
Subject: RE: NFIA en zoon Bo-Peter
To: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>

Peter,

Ik kan dit niet goed plaatsen, maar zal Jeroen Nijland vragen wat hier heeft gespeeld. Ik weert alleen dat er functies openstaan in de VS vanwege uitbreiding van capaciteit. Besluitvorming hierover ligt in eerste instantie in de VS (bij NFIA en postennet) omdat het lokale contracten betreft.

Met vriendelijke groet,

Bas Pulles

Directeur Internationale Programma’s

clip_image016

Jeroen Nijland, Commissioner at Netherlands Foreign Investment Agency.

De hoogste NFIA instantie. Helaas, of niet geinformeerd, of niet gemotiveerd om deze zaak cq Kunst aan te pakken. En Bas Pulles? Ja, die wordt Plaatsvervangend Ambassadeur in China, ergo, na mij…… Welke kikkers gaan er nog meer uit de kruiwagen springen? Dat zal de toekomst leren. Deze muis krijgt nog een giga staart. Dit alles zo overziend de laatste twee jaar; wat zit er dan een hoop onbetrouwbaarheid bij de (semi) overheid! Onvoorstelbaar. Enne, Singh wordt niet vergeten, daar wordt driftig aan gesleuteld en zou wel eens een klapper kunnen worden. Heel fijn weekend, zeker nu de zomer zo heerlijk is begonnen, dan kunnen we al die smeerlapperij even van ons af laten glijden!

Comments are closed.