Alle ballen op Grapperhaus, Blok en Dekker

Mooi, de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen dat de regering alles in het werk moet stellen om Jaitsen Singh naar Nederland over te plaatsen. En toen? Komen Grapperhaus en Blok met dezelfde oude koeien uit de sloot van ‘geen binding met Nederland’, etc.? Zaken die absoluut niet golden in de tachtiger jaren toen Singh aangeklaagd werd. Zijn ze ‘vergeten’ dat Singh gedurende een 12-tal jaren in het geheel niet is bezocht in de gevangenis? Tijdens de revisie van zijn zaak in 1999 wilde Mr. Polakovic, de advocaat van Singh, de getuigenis van ene meneer Bosboom vernemen die indertijd bij de zaak Singh betrokken was. Consul Generaal Jan Wever stelde bijna 21 jaar geleden onderstaande schandalige fax op namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Men vond het, de gotspe, niet passend om de heer Bosboom te benaderen omdat hij niet meer bij de zaak betrokken was. Hoe wreed kun je zijn? Ook de smeekbede van de advocaat dat het hier om een zaak van leven of dood ging, viel op dovemans oren. En dan ga je me toch niet wijs maken dat je met nieuwe regels tracht de zaak af te drijven wanneer er zoveel blunders begaan zijn (ik heb er nog een paar in m’n achterzak). Indien Minister Dekker al tewerk zou gaan als behoort, dan dient hij eerst de twee ivoren torens van J&V en BuZa in te nemen, hetgeen waarschijnlijk ook weer vele maanden vergt. Die tijd is er niet, voor de 75-jarige fragiele Singh tikt de klok erg hard. Tip: Minister Blok of Minister Grapperhaus dient rechtstreeks Gouverneur Newsom van Californië te benaderen om gratie te bepleiten. Al die schurken van Trump komen vrij wegens Covid-19 gevaar, waarom Singh niet? En de V.S. zijn van hem af. Simpel toch?! Te prijzen is de inzet van Ariëtte van Rij voor de zaak Singh:

En dit alles omdat mijn Californië kompaan Paul Nijssen voor mij de honneurs waarnam na mijn vertrek qua bezoeken, en er ook daadwerkelijk schriftelijk aandacht aan besteed heeft.

Paul met Singh in de medische gevangenis Vacaville

En zo liefelijk als de achtergrond is het daar echt niet! Kom op ‘Den Haag’, toon menselijkheid en laat die regeltjes even achterwege, met name ook omdat ze na de feiten geschreven zijn. Hoe moeilijk kan dat zijn? Iedereen wens ik een veilig weekend, zo paniekerig qua Corona als in de gevangenis van Singh is het bij ons niet. Maar toch! Oh ja, #65 komt er woensdag echt aan!