Je wordt ouder papa!

Concord Pavilion, donderdag 11 juni, 2009.

De dag dat ruim 400 Northgate High School studenten hun diploma uitgereikt krijgen en een eerste stap hebben gezet op hun weg naar morgen.

Er wordt een spektakel eerste klas van gemaakt beginnend met –uiteraard- de The Star Spangled Banner: America’s National ….

Mijn gedachten dwalen gedurende de speeches soms alle kanten op, zeker op de momenten dat de rode golf van toga’s hun meegesmokkelde strandballen opblazen en vrolijk in de rondte boksen.

Dit tot soms groot genoegen van de 4.000 familieleden en vrienden, en tot enig ongenoegen van de in zwarte toga’s uitgedoste faculteitsleden.

Hoewel sommigen bij tijd en wijle een lach niet kunnen onderdrukken.

Het is prachtig en ontroerend en gelukkig kan ik mijn zakdoek weer kwijt aan egaa Astrid.

Want, een van die studenten is onze bijna 18 jarige zoon Bo-Peter.

clip_image001

Bo-Peter poseert alvorens zijn diploma in ontvangst te nemen

Ik meen me te herinneren dat ik mijn diploma in een manilla envelope thuisgestuurd kreeg.

Mijn ouders knikten goedkeurend en gingen weer over tot de orde van de dag.

Immers, als na-oorlogskind lagen de banen opgeschept, enne…..doe maar gewoon, dit wordt van je verwacht.

Wij zwellen van trots; in deze tijd met al zijn verleidingen en een wereld in chaos, mag je je verheugen dat jouw kind deze belangrijke eerste stap heeft gezet.

Vreemd genoeg bedenk ik me plotsklaps dat mijn oude makker Peter Wijsman komende maandag de respectabele leeftijd van 58 bereikt.

Hij kwam als een soort briljante vlegel onder mijn “chef” vleugels in het jaar 1974; 35 jaar geleden. Auw!

Zo werd hij althans geintroduceerd door Joep Toth, oprichter en direkteur van Holland International Computer Services.

Joep was inderdaad de zus van Sylvia Toth en is helaas lelijk berooid aan zijn einde gekomen.

Zelf was ik daar 1973 in dienst getreden als systeemanalist/programmeur voor het ruime maandelijkse bedrag van fl. 2.250.00.

clip_image002

Na een bliksemcarriere (gewoon je uit de naad werken) werd ik benoemd tot Division Manager en kreeg ik genoemde Peter Wijsman onder mijn hoede, evenals ene Ton Bunnik (later ook wel de professor genoemd).

Wijsman groeide uit tot Oracle hot shot, en Bunnik is momenteel eigenaar van Bunnik Business Intelligence.

En nu weet ik weer waarom dat allemaal in mijn hoofd schoot; Bunnik, ook onder mijn vleugels, heb ik eens moeten vermanen omdat hij lucht dildo’s (later vervangen door air guitar) gooide naar een mede collega,  waarna programmeuse Agatha Koot zich bij mij beklaagde over hun gedrag, omdat zij ook in dat kantoor zat.

Wijsman presteerde het om onderweg naar ons favoriete barretje “t Haasje” op de tramrails, bij het tramhuisje, leuke dames op te pikken onder het mom dat de tram vertraagd was.

Zat ik echt aan het stuur?

clip_image003

Peter Wijsman, Ton Bunnik en mode presentator Peter Laanen bij HI “5”

Deze jongelui zijn uitgegroeid tot betrouwbare zakenpartners!

Daarom heb ik zoveel hoop dat zoon Bo-Peter uitgroeit tot een aanwinst van deze maatschappij.

Natuurlijk kan ik het niet nalaten om Peter Koelewijn er tegen aan te gooien, hoewel dat meer past in de tijd dat oudste zoon Rick opgroeide.