Rechtszaak #NFIAgate #CGSF: de zaak Laanen jr.

In naam der Koning! Namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) klapt haar adviseur Roos (hierna te noemen Klaproos) uit de school en beschuldigt verdachte van de volgende strafbare feiten:

1) Tijdens het wervingsproces is gebleken dat u één van de personen bent achter Laanen the Brand, hetgeen op laanen-thebrand.com wordt bevestigd. 2) Op uw website laanen-thebrand.com zijn tweets en tot voor kort een link naar een blog te vinden. 3) Op de blog en in deze tweets worden sinds geruime tijd structureel en in niet mis te verstane bewoordingen uitlatingen gedaan over de 4) Nederlandse Minister-President en 5) Minister van Buitenlandse Zaken, 6) medewerkers van het Consulaat-Generaal en de 7) Ambassade en de 8) Amerikaanse President, die over de grens van het betamelijke gaan. 9) Iemand die zich hier niet van distantieert maar zich zelfs 10) actief verbindt aan dergelijke uitlatingen, past niet binnen het profiel dat wij zoeken voor een 11) diplomatieke vertegenwoordiging.

Onder druk van de advocaat die mijn zoon heeft ingehuurd gaat BuZa (maakte NFIA inmiddels een transfer van EZ naar BuZa?) plotsklaps heel hard lopen. Geven nu wel informatie die hem na zijn diverse verzoeken om opheldering in eerste instantie onthouden werd. Bovenstaande 11 door mij aangemerkte aantijgingen van Klaproos zijn volgens goed Trump-gedrag een mengsel van waarheden en halve en hele leugens. Veel zaken die boven aangekaart zijn kunnen volledig op mijn conto geschreven worden, zeker ook wat betreft de Amerikaanse President. Nog even voor de lekkere:

image

Klaproos is een broodjurist, niet iemand die zich echt om de waarheid bekommert, ik zal maar zeggen de Spicer van BuZa.

image

Laten we er twee uitlichten om dat aan te tonen. 1) “Tijdens het wervingsproces is ons gebleken…..”. De bulk van door mij geschreven Luimen zijn gemaakt in 2016. Voor de NFIA mensen kan het totaal geen bezwaar geweest zijn omdat practisch iedereen wist wat en waar ik over schreef. En……het wervingsproces was reeds afgerond. De foto op www.Laanen-theBrand.com

image

is genomen op de dag (15 mei 2014) dat ik onderscheiden werd door de Senaat van Californie in de hoofdstad Sacramento. Het was leuk om te vermelden (voor de eventuele opvolging) dat Bo-Peter met mij Laanen the Brand zou gaan vormen. Bo-Peter heeft nimmer voor Laanen the Brand gewerkt, sterker nog, op dat moment werkte hij voor het Consulaat Generaal in San Francisco. Surprise! Oh ja, daarna heeft hij ook nog twee Master degrees bijeen gesprokkeld (Universiteit Leiden en Johns Hopkins University). Dat haalt jouw gebakken lucht verhaal bij 1) behoorlijk onderuit Klaproos. Over gebakken lucht gesproken, dat brengt me gelijk bij het tweede punt dat ik toe wilde lichten: 11), diplomatieke vertegenwoordiging. Jawel, nogmaals, ik heb Consul Generaal Gerbert Kunst een slapjanus genoemd. Na deze affaire krijgt hij zelfs een plaatsje in de eregalerij der slapjanussen. Ter herinnering: hij heeft mij nimmer rechtstreeks benaderd na een e-mail mijnerzijds, augustus 2016, toen hij vers was aangesteld. Weigerde ook om Singh alleen te bezoeken op mijn en Singhs verzoek. Bleef sullig meelopen aan de hand van de consulaire medewerker, die ook als zodanig werd benoemd bij Jinek.

image

Maar het ergste was dat hij vorig jaar, toen Singh wat dwars lag, een aantal maanden de €30 maandelijkse aalmoes van Singh inhield. Wat een held, wat een diplomatieke vertegenwoordiger. Weet je Klaproos, gisteren kwam het FD met de volgende kop:

Miljarden voor topsectoren leveren nauwelijks baanbrekende innovaties op.

Artikel moet je maar op jouw gemak lezen, wat voor mij het interessantse deel was hoe minister Kamp met de kritiek omgaat:

De gang van zaken laat zien dat kritiek op het topsectorenbeleid gevoelig ligt. Minister Henk Kamp houdt de regie graag strak in handen. Hij wil op eigen verzoek de evaluatie toelichten in een interview, maar alleen op voorwaarde dat er in het artikel geen andere reacties aan bod komen en dat hij de vrijheid krijgt om zijn citaten naar eigen inzicht aan te passen, ook als er geen fouten in staan. Met deze voorwaarden is het FD niet akkoord gegaan.

Zo kennen we de overheid weer! Nou, Klaproos, hiermee sluiten we jouw verhaal af om, zoals de Amerikanen zeggen; “there are bigger fish to fry”. Voor de rest was het best een fijne week met o.a. een bezoek aan oude getrouwe makkers. Wat ik ook heel leuk vond was dat een aantal stagieres uit San Francisco vorige week zaterdag lekker met Bo-Peter uit varen zijn gegaan in Loosdrecht.’Old friends’, die vrienden voor het leven zijn!

image

Skipper Bo-Peter & crew. Even toch weer afsluiten met Singh, temeer ook omdat ik deze reactie op Geef.nl zo passend vond!

€ 10,-26-07-2017Gopal Binda: Bij deze wil ik graag een klein bedrag doneren, het is niet veel, maar alle beetjes helpen. Ik vind het werkelijk ongehoord dat iemand zo het slachtoffer kan worden van het corrupte derde wereldland genaamd de Verenigde Staten enerzijds en anderzijds het ongekend bureaucratische Nederland. Waarom geldt er nog geen negatief reisadvies voor de Verenigde Staten? De kans dat je daar komt te overlijden door politiegeweld of onterecht in de gevangenis belandt is reëel. Deze man zit 33 jaar! onterecht vast en de Tweede Kamer is "bezorgd", what’s next? Als we weer 10 jaar verder zijn zullen ze wel "geschokt" zijn? Dit kan echt binnen 1 dag geregeld zijn. Meneer Rutte, pak de telefoon, bel naar uw Amerikaanse collega en eis de onmiddellijke vrijlating en terugkeer naar Nederland van Jaitsen Singh. Dat is wel het minste wat er voor hem gedaan kan worden. Als meneer Singh veilig in Nederland is, kunnen we het gaan hebben over een schadevergoeding van tenminste honderd miljoen euro. Ik heb de heer Rutte, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in de V.S. en de Amerikaanse ambassade in Nederland om opheldering gevraagd, geen van allen heeft ook maar de moeite genomen om überhaupt te reageren. Ik hoop echt dat deze man zijn laatste levensjaren in vrijheid kan slijten. Met vriendelijke groet, Gopal Binda

Dus ga het weekend goed in en doneer nog wat: https://www.geef.nl/actie/maak-het-verschil-voor-jaitsen-singh