Wederom een onwillige minister

Mensen, zie onderstaand, dit is een bericht van ruim één maand geleden. Enig resultaat?

In mijn Luim van 26 juni j.l. sprak ik reeds mijn grote twijfel uit over de snelheid waarmee dit behandeld gaat worden, zeker ook naar aanleiding van het ‘verzet’ van minister Dekker. Heeft Dekker wat te veel naar de gebeurtenissen in de Verenigde Staten gekeken, waar de wil van het parlement ook met voeten getreden wordt?! Of kan z’n VVD hart het niet opbrengen zich voor een Nederlander van Surinaamse afkomst in te zetten? Vooruit maar, we zullen hem wat ruggensteun geven en daarmee het ambtenarencorps ontlasten, ervan uitgaand dat die nog steeds aan het bestuderen zijn en niet in de gaten hebben dat de ministeries van V&J en BuZa ook een Singh dossier hebben. Onderstaand in chronologische volgorde de cruciale gebeurtenissen toen het spannend begon te worden. November 2015 Minister Koenders (BuZa) heeft plotsklaps ondersteuning gegeven voor Singhs gratie aanvraag. Strategie: Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) bezoekt Californië in november en in haar slipstream zal Consul Generaal Hugo von Meijenfeldt persoonlijk de brief van Minister Koenders aan gouverneur Brown overhandigen. Helaas, er wordt geen passende datum gevonden en het bezoek gaat niet door. December 2015 Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wenst Singh niet terug. Keurig gebaseerd op regeltjes, dat wel! Was getekend: Minister van der Steur. Januari 2016 CG Hugo von Meijenfeldt: “Het meest krachtige signaal zou afkomstig zijn van onze minister-president Marc Rutte. Hij is van plan 31 januari 2016 in San Francisco aan te komen en op die dag of vlak daarna een ontmoeting te hebben met governor Jerry Brown”. Februari 2016 MP Mark Rutte heeft de zaak niet met Gov. Brown besproken.

Even dacht ik Rutte en Brown hebben een deal gemaakt inzake Singh

Rutte vraagt naderhand in een brief (verkregen via een WOB procedure) er aandacht voor:

Stevig lakwerk, dat wel. Saillant detail: ambassadeur Henne Schuwer heeft een en ander besproken met een assistent (!) juridische medewerker. Nimmer is dit opgevolgd vanuit “Den Haag”. Maart 2016 Kamervragen waar minister Koenders vage antwoorden op geeft. April 2016 – September 2016 Diverse briefwisselingen en klacht bij de Nationale Ombudsman, knip- en plakwerk response van BuZa. Oktober 2016 Bezoek Singh, grote teleurstelling over nieuwe Consul Generaal Gerbert Kunst. December 2016 BuZa geeft antwoorden (soort van) aan Ombudsman. Lijkt nergens op. Klacht ingediend. Januari 2017  De Nationale Ombudsman ligt in bed met BuZa, immers zij zijn akkoord gegaan met hun antwoorden die in de klacht van bijna 8 maanden geleden aangegeven zijn als nonsens. Weer tijd verloren. Februari 2017 https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10318218/als-er-niet-snel-iets-gedaan-wordt-eindigt-hij-in-de-kist

Reactie van BuZa op het verhaal: Het ministerie laat weten dat Consul Generaal Gerbert Kunst afgelopen donderdag nog op bezoek is geweest. En ze ondersteunen het gratie verzoek. Ze ontkennen dus dat hij 12 jaar niet is bezocht. Minister Dekker, zo kan ik nog jaren doorgaan, inclusief diverse dignitarissen, maar de teneur is hopelijk duidelijk. Van belang is dat alle regels al uitgewoond zijn, ze worden keer op keer herhaald. Vergeten wordt het duidelijke falen van de overheid toen het erom ging tijdens de procesvoering. Kort en goed minister Dekker, zet die onwillige houding van u af en verplaatst u zich eens in het leven van de onschuldige gevangene Jaitsen Singh. Is moeilijk wanneer je 45 jaar bent. Toen zat Singh al 7 jaar vast! Kortom, zoals wij in Rotterdam zeggen, niet lullen maar poetsen, jullie hebben immers alweer 5 weken verloren laten gaan. Laat één der ministers eens de ballen hebben om gouverneur Gavin Newsom van Californië te BELLEN om gratie te bepleiten. U weet het, Black Lives Matter, ook dat van Singh die op 75-jarige leeftijd toch al niet veel benzine meer in de tank heeft!

ACTIE! Ik vraag het niet vaak, nu wel, dus svp DELEN!