Stilstaan bij lustrum Rutte/Singh

Inderdaad, j.l. dinsdag was het exact een jaar geleden dat Minister President “Normaal” Rutte Gouverneur Brown bezocht in Californie. Volgens de brief die ik van de Nationale Ombudsman ontving kregen zij van BuZa (Ministerie van Buitenlandse Zaken) het volgende antwoord:

clip_image001

Laat ik nu eens even normaal doen, zonder sarcastisch te zijn, waarom zou Rutte niet tien minuten van zijn tijd hebben kunnen besteden om deze zaak van leven of dood te bespreken? Omdat het hem geen barst interesseert! Wellicht had hij het nu wel gedaan om zieltjes te winnen die nu naar de PVV gaan. Zo dicht liggen die partijen bijelkaar. Dan het volgende:

clip_image002

Is het mogelijk dat we die brief even kunnen lezen?! Bij kamervragen is geen van onze snuggere tweede kamerleden op het idee gekomen om naar de inhoud van die bedankbrief te vragen. Ik ga er aan twijfelen of dat vragen voor aandacht uberhaupt wel gebeurd is. Immers, ze hebben grote moeite om die brief boven water te krijgen, allereerst mijn e-mail van 6 december:

From: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>
Date: 2016-12-06 10:02 GMT+01:00
Subject: BuZa response Singh w.g. R. van Wijngaarden
To: DCV-CA <DCV-CA@minbuza.nl>
Cc: Rachel Imamkhan <info@prisonlaw.nl>, Bureau Nationale ombudsman <bureau@nationaleombudsman.nl>

Geachte BuZa Consulaire medewerker(s),

Gelieve bijgaand mijn response aan te treffen inzake de door u gegeven antwoorden in uw schrijven van 30 november j.l. naar aanleiding van mijn klacht bij de Nationale Ombudsman.

Een en ander spreekt voor zich, echter wil ik wel uitspreken dat de Nederlandse humanitaire steun een papieren tijger is die geen jota voorstelt.

Er wordt niets aan opvolging gedaan, hetgeen aan de California kant betekent dat zolang er niet gereageerd wordt vanuit Nederland zij niets hoeven te doen.

Kafka at its finest!

Vergeet vooral niet om Jaitsen Singh een verjaardagskaartje te sturen wanneer hij 31 december a.s. 72 jaar wordt en tevens zijn 33-jarige jubileum in de verschrikkelijke gevangenissen van Calfornie "viert".

Prettige dagen!

Peter Laanen

Gevolmachtigde van Jaitsen Singh

PS: de gevraagde documenten komen ter beschikking neem ik aan, evenals de brief die de ambassadeur geschreven zou hebben. 

Dit was onderdeel van mijn response:

“En, zou ik zo zeggen, kom met die brief van Rutte aan Brown op tafel.

Uiteindelijk gaat het er om wat hij daadwerkelijk heeft geschreven.”

Vervolgens:

From: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>
Date: 2017-01-28 10:08 GMT+01:00
Subject: WOB-verzoek
To: DCV-CA <DCV-CA@minbuza.nl>

L.S.,

Bij deze verzoek ik u mij inzage te geven in het schrijven van MP Rutte aan Gouverneur Brown van Californie waarin hij deze bedankt voor het bezoek van 31 januari 2016 en aandacht vraagt voor de zaak  van de in Vacaville gedetineerde Jaitsen Singh.

Dank.

Jacobus "Peter" Laanen

6 december…..bijna twee maanden verstreken, en nu weer ruim een week verstreken. Geen bevestiging, niets. Het wachten is nu op hun antwoord “dat ik me bij het verkeerde loket gemeld heb”. Standaard taktiek van BuZa. Wellicht zijn ze nu driftig aan het ‘knippen en plakken’ om een fraai document te vervaardigen, een zogenaamd ‘Van der Steurtje’. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Nationale Ombudsman; nul response na mijn van teleurstelling overlopende e-mail van dezelfde datum. Uiteindelijk is in deze hele trieste affaire maar een man die 2/3 van de tijd die Singh gezeten heeft (33 jaar) heeft meegemaakt; consulair medewerker Marco van Vemden:

clip_image003

Zowel in Los Angeles (tot 2010) als in San Francisco was hij verantwoordelijk voor het bezoek van gedetineerden. Zoals bekend werd Singh minimaal 12 jaar helemaal niet bezocht (zo ook niet in 2011) en namen de bezoeken toe toen er kamervragen werden gesteld en de pers er zich mee begon te bemoeien. Hij is degene die Consuls Generaal adviseerde en BuZa van prive materiaal van Singh voorzag. Hierover meer volgende week. De huidige Consul Generaal is Gerben Kunst:

clip_image004

Ha, zo dachten wij, een frisse wind. 5 september 2016 stuurde ik hem de volgende e-mail:

From: Peter Laanen <peter@laanen-thebrand.com>
Date: 2016-09-05 14:53 GMT+02:00
Subject: Jaitsen Singh
To: gerben.kunst@minbuza.nl
Cc: "Vemden, Marco-van" <Marco-van.Vemden@minbuza.nl>, DCV-CA <DCV-CA@minbuza.nl>, Rachel Imamkhan <info@prisonlaw.nl>

Geachte heer Kunst,

Als contactpersoon van Jaitsen Singh meld ik me tot u.

Jaitsen Singh stuurde me de brief, ondertekend door Marco van Vemden, inzake het voorgenomen bezoek op 23 augustus j.l., evenals zijn ‘until further notice’ reaktie.

Uiteraard wil Jaitsen Singh wel bezoek ontvangen, maar wel op basis van een schone lei.

Immers, de loze beloften die binnen verloop van drie maanden gedaan zijn, hebben zijn sporen wel achterlaten.

November 2015: Minister Schultz en toenmalig CG Hugo von Meijenfeldt zouden gezamenlijk de zaak Singh steunen bij Gov. Brown. Niet doorgegaan.

December 2015: Toenmalig CG Hugo von Meijenfeldt zou persoonlijk de brief overhandigen aan Gov. Brown. Niet gelukt. Er bleef een brief 5 weken ongeopend liggen!

Januari 2016: MP Rutte had de zaak Singh op z’n agenda staan om e.e.a. persoonlijk met Gov. Brown tijdens zijn bezoek in Californie aan te kaarten. Tevens zou hij hem een smeekbrief van diens zoon Surender overhandigen. Niet gebeurd.

En ook in Nederland blijft het moeizaam wanneer BuZa niet in staat is om een verslag van mijn hoorzitting te produceren! Uiteraard zal ik deze week ook zonder verslag mijn reaktie aan de Nationale Ombudsman doen toekomen.

Afsluitend; Jaitsen Singh zou u graag in person, vis-à-vis, willen leren kennen om zodoende zijn vertrouwen in het CG der Nederlanden in San Francisco te herwinnen.

Ik zie uw berichten met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

Peter Laanen

En wat doet deze nieuwe held? Niets. Hij laat BuZa een brief schrijven dat het consulaat niet meer mijn aanspreekpunt is omdat ik inmiddels in Nederland woon! Lust u nog peultjes?! Singh heeft deze man gesmeekt om een op een met hem te praten en hij verdomd het, al dan niet ingegeven door…….juist, de eerder genoemde Marco van Vemden. Woensdag a.s. gaat het dappere duo gezamenlijk Singh bezoeken en die weet zich geen raad hoe dit aan te pakken. Begin 2015 betrok Marco van Vemden ons bij de zaak Singh die op dat moment nog in San Quentin zat. Vele vrijdagavonden kwam hij bij ons op de borrel als een soort van bezoek aan Café “De Uitlaatklep”. Plotsklaps begon hij over de zaak Singh, wiens naam hij daarvoor nimmer ter berde had gebracht. Of we hem eens wilden bezoeken. Astrid gaf aan dat verzoek gehoor, ik wilde eerst het dossier bekijken, hetgeen me door Marco van Vemden niet veel later aangereikt werd. En zo begon de bal te rollen. Om dit leesbaar te houden komt er volgende week een vervolg. De volgende zaken zullen aan de orde komen: *waarom was er niemand van het consulaat bij de belangrijke hoorzittingen in 1999 en 2000 om Singh bij te staan? *waarom stuurde Marco van Vemden bedankbrieven van Singh aan zijn kinderen naar BuZa om in het dossier Singh op te nemen? *waarom heeft Marco van Vemden na het negatieve besluit t.a.v. het parool verzoek Singh zo’n 9 maanden niet bezocht? *probeerde hij promotie te maken over de rug van Singh? Volgende week zal ik zo genuanceerd mogelijk al deze vragen trachten te beantwoorde. Mijn intense hoop is dat een van die hoge heren in Den Haag het besef krijgt dat ze dit niet zo netjes (eufemisme) aangepakt hebben en persoonlijk Gouverneur Brown gaat benaderen. En ja, ik weet dat Californie het moeilijk zat heeft met Trump, maar dan is een straal van hoop wellicht zalvend. Nil desperandum!