Tussenbalans van NFIAgate en CG San Francisco

Het gaat nu even stil worden omdat er juridisch naar gekeken wordt. Niet zozeer om gelijk te krijgen (tussen hebben en krijgen zit immers een verschil) maar sowieso om er voor te zorgen dat iets dergelijks niet meer geschiedt. Immers, wraakzuchtige lieden in een machtspositie dienen (geweldloos) uitgeroeid te worden. Onderstaand de statistiek van LinkedIn waarin het aantal views tegen de 5.000 gaat lopen. Dat betekent dat met twitter (retweets), facebook en de lezers die direkt naar peterlaanen.com gaan, zo’n 10.000 lezers minimaal het “onrecht” tot zich nemen. Bij de statistieken ook een aantal interessante invalshoeken. Na de statistieken een tweetal commentaren uit facebook op de Luim van j.l. zaterdag. “Geniet” er van!

LinkedIn:

4,862 views Luim 24-06-2017

clip_image001

36 people from Trimble Inc. viewed your post

 • Exact 24
 • DRV Accountants & Adviseurs 14
 • ABN AMRO Bank N.V. 12
 • Erasmus University Rotterdam 11
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken 9
 • Loyens & Loeff 9
 • Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam 6
 • NFIA 5

Occupation reach

223 people who have the title Salesperson viewed your post

 • Business Owner 159
 • Founder 138
 • Business / Corporate Strategist 123
 • Lawyer 121
 • CEO / Executive Director 102
 • Consultant 67
 • Student / Intern 66

Origin

Your biggest audience is from Amsterdam Area, Netherlands

 • Rotterdam Area, Netherlands 419
 • The Hague Area, Netherlands 234
 • Utrecht Area, Netherlands 204
 • San Francisco Bay Area 183
 • Eindhoven Area, Netherlands 131
 • Nijmegen Area, Netherlands 80
 • Enschede Area, Netherlands 66
 • Tilburg Area, Netherlands 61

De eerste is van mijn broer Rob. “Hallo”, hoor ik jullie al zeggen, “dat kan ik ook”. Nou, kan ik je verzekeren, mijn broer, auteur van een drietal goed geschreven boeken, laat zich niets voorzeggen en is goudeerlijk, hetgeen van een behoorlijk aantal lieden in San Francisco, Washington, DC en Den Haag niet gezegd kan worden!

clip_image002

Rob Laanen Het is een grote schande dat Bo-Peter hiervan het slachtoffer wordt. Omdat een vader het opneemt voor iemand die zeer waarschijnlijk al 30 jaar onschuldig gevangen zit, krijgt zijn zoon de baan die hem toegezegd is ineens niet meer. Zijn vader heeft kennelijk op een paar lange tenen getrapt. Wat een enge wereld is de overheid vaak. Zo’n minister Koenders die glunderend alle eer naar zich toe trekt van de vrijgekomen Bolt en zijn cameraman. Twee bekende Nederlanders die maar liefst een week werden vastgehouden in het oerwoud van Colobia, waar ze overigens zelf heen gegaan zijn. Bekende Nederlanders: Ja, dan maakt mijnheer Koenders zich wel druk. maar een onschuldige onbekende Nederlander, die al 30 jaar gevangen zit, daar valt geen eer aan te behalen. Bah. Ben blij dat Bo-Peter niet bij die gluiperds gaat werken clip_image003

· June 24 at 5:55pm

De tweede is van een oud collega (NBSO Houston), tevens voormalig Nederlands consul begin negentiger jaren in Los Angeles. Hij kent het politieke wereldje als geen ander. Ik laat de woorden voor zich spreken!

clip_image004

Gérard Brikkenaar van Dijk De cultuur binnen de rijksambtenarij en vooral binnen het geïntegreerde BZ wordt steeds verder verziekt door het camoufleren van incompetentie, het elkaar de bal toespelen, de kunstmatige gelederen gesloten te houden en een onvoorstelbaar gebrek aan zelfreflectie. Gooi er maar weer een reorganisatie tegen aan, waarbij het werkelijke probleem nadrukkelijk wordt ontweken en het laatste stukje zelfdenkend kader over de klink wordt gejaagd. Dat niemand van Peter en mijn zogenaamde ex-collega’s zich publiekelijk durft te uiten over deze hele gang van zaken, spreekt boekdelen. Kom op! Waar zijn jullie met je grote muilen als het om je eigen hachje gaat! De deftige mijnheer en mevrouw uithangen op gemeenschapskosten. Ga je doodschamen als je dit voor kennisgeving aanneemt. Het systeem is zo rot als een mispel. Door niet te reageren, blijf je je onderwerpen aan de minkukels die jullie in hun greep hebben. Dit is een moment om je één keer je ware karakter te laten zien… of misschien ook niet.

· June 26 at 3:23am

Comments are closed.