Rechtszaak #NFIAgate #CGSF: de zaak Laanen jr.

In naam der Koning! Namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) klapt haar adviseur Roos (hierna te noemen Klaproos) uit de school en beschuldigt verdachte van de volgende strafbare feiten:

1) Tijdens het wervingsproces is gebleken dat u één van de personen bent achter Laanen the Brand, hetgeen op laanen-thebrand.com wordt bevestigd. 2) Op uw website laanen-thebrand.com zijn tweets en tot voor kort een link naar een blog te vinden. 3) Op de blog en in deze tweets worden sinds geruime tijd structureel en in niet mis te verstane bewoordingen uitlatingen gedaan over de 4) Nederlandse Minister-President en 5) Minister van Buitenlandse Zaken, 6) medewerkers van het Consulaat-Generaal en de 7) Ambassade en de 8) Amerikaanse President, die over de grens van het betamelijke gaan. 9) Iemand die zich hier niet van distantieert maar zich zelfs 10) actief verbindt aan dergelijke uitlatingen, past niet binnen het profiel dat wij zoeken voor een 11) diplomatieke vertegenwoordiging.

Onder druk van de advocaat die mijn zoon heeft ingehuurd gaat BuZa (maakte NFIA inmiddels een transfer van EZ naar BuZa?) plotsklaps heel hard lopen. Geven nu wel informatie die hem na zijn diverse verzoeken om opheldering in eerste instantie onthouden werd. Bovenstaande 11 door mij aangemerkte aantijgingen van Klaproos zijn volgens goed Trump-gedrag een mengsel van waarheden en halve en hele leugens. Veel zaken die boven aangekaart zijn kunnen volledig op mijn conto geschreven worden, zeker ook wat betreft de Amerikaanse President. Nog even voor de lekkere:

image

Klaproos is een broodjurist, niet iemand die zich echt om de waarheid bekommert, ik zal maar zeggen de Spicer van BuZa.

image

Laten we er twee uitlichten om dat aan te tonen. 1) “Tijdens het wervingsproces is ons gebleken…..”. De bulk van door mij geschreven Luimen zijn gemaakt in 2016. Voor de NFIA mensen kan het totaal geen bezwaar geweest zijn omdat practisch iedereen wist wat en waar ik over schreef. En……het wervingsproces was reeds afgerond. De foto op www.Laanen-theBrand.com

image

is genomen op de dag (15 mei 2014) dat ik onderscheiden werd door de Senaat van Californie in de hoofdstad Sacramento. Het was leuk om te vermelden (voor de eventuele opvolging) dat Bo-Peter met mij Laanen the Brand zou gaan vormen. Bo-Peter heeft nimmer voor Laanen the Brand gewerkt, sterker nog, op dat moment werkte hij voor het Consulaat Generaal in San Francisco. Surprise! Oh ja, daarna heeft hij ook nog twee Master degrees bijeen gesprokkeld (Universiteit Leiden en Johns Hopkins University). Dat haalt jouw gebakken lucht verhaal bij 1) behoorlijk onderuit Klaproos. Over gebakken lucht gesproken, dat brengt me gelijk bij het tweede punt dat ik toe wilde lichten: 11), diplomatieke vertegenwoordiging. Jawel, nogmaals, ik heb Consul Generaal Gerbert Kunst een slapjanus genoemd. Na deze affaire krijgt hij zelfs een plaatsje in de eregalerij der slapjanussen. Ter herinnering: hij heeft mij nimmer rechtstreeks benaderd na een e-mail mijnerzijds, augustus 2016, toen hij vers was aangesteld. Weigerde ook om Singh alleen te bezoeken op mijn en Singhs verzoek. Bleef sullig meelopen aan de hand van de consulaire medewerker, die ook als zodanig werd benoemd bij Jinek.

image

Maar het ergste was dat hij vorig jaar, toen Singh wat dwars lag, een aantal maanden de €30 maandelijkse aalmoes van Singh inhield. Wat een held, wat een diplomatieke vertegenwoordiger. Weet je Klaproos, gisteren kwam het FD met de volgende kop:

Miljarden voor topsectoren leveren nauwelijks baanbrekende innovaties op.

Artikel moet je maar op jouw gemak lezen, wat voor mij het interessantse deel was hoe minister Kamp met de kritiek omgaat:

De gang van zaken laat zien dat kritiek op het topsectorenbeleid gevoelig ligt. Minister Henk Kamp houdt de regie graag strak in handen. Hij wil op eigen verzoek de evaluatie toelichten in een interview, maar alleen op voorwaarde dat er in het artikel geen andere reacties aan bod komen en dat hij de vrijheid krijgt om zijn citaten naar eigen inzicht aan te passen, ook als er geen fouten in staan. Met deze voorwaarden is het FD niet akkoord gegaan.

Zo kennen we de overheid weer! Nou, Klaproos, hiermee sluiten we jouw verhaal af om, zoals de Amerikanen zeggen; “there are bigger fish to fry”. Voor de rest was het best een fijne week met o.a. een bezoek aan oude getrouwe makkers. Wat ik ook heel leuk vond was dat een aantal stagieres uit San Francisco vorige week zaterdag lekker met Bo-Peter uit varen zijn gegaan in Loosdrecht.’Old friends’, die vrienden voor het leven zijn!

image

Skipper Bo-Peter & crew. Even toch weer afsluiten met Singh, temeer ook omdat ik deze reactie op Geef.nl zo passend vond!

€ 10,-26-07-2017Gopal Binda: Bij deze wil ik graag een klein bedrag doneren, het is niet veel, maar alle beetjes helpen. Ik vind het werkelijk ongehoord dat iemand zo het slachtoffer kan worden van het corrupte derde wereldland genaamd de Verenigde Staten enerzijds en anderzijds het ongekend bureaucratische Nederland. Waarom geldt er nog geen negatief reisadvies voor de Verenigde Staten? De kans dat je daar komt te overlijden door politiegeweld of onterecht in de gevangenis belandt is reëel. Deze man zit 33 jaar! onterecht vast en de Tweede Kamer is "bezorgd", what’s next? Als we weer 10 jaar verder zijn zullen ze wel "geschokt" zijn? Dit kan echt binnen 1 dag geregeld zijn. Meneer Rutte, pak de telefoon, bel naar uw Amerikaanse collega en eis de onmiddellijke vrijlating en terugkeer naar Nederland van Jaitsen Singh. Dat is wel het minste wat er voor hem gedaan kan worden. Als meneer Singh veilig in Nederland is, kunnen we het gaan hebben over een schadevergoeding van tenminste honderd miljoen euro. Ik heb de heer Rutte, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in de V.S. en de Amerikaanse ambassade in Nederland om opheldering gevraagd, geen van allen heeft ook maar de moeite genomen om überhaupt te reageren. Ik hoop echt dat deze man zijn laatste levensjaren in vrijheid kan slijten. Met vriendelijke groet, Gopal Binda

Dus ga het weekend goed in en doneer nog wat: https://www.geef.nl/actie/maak-het-verschil-voor-jaitsen-singh

Op Geef.nl geeft het Nederlandse volk buiten geld ook haar mening

Onderstaand een uitgebreide bloemlezing van hetgeen mensen als boodschap hebben achtergelaten na gedoneerd te hebben t.b.v. Jaitsen Singh. Waarvoor onze meer dan hartelijke dank! En die meningen liegen er niet om! Boosheid, verdriet, mededogen en aanmoedigingswensen wisselen elkaar in rap tempo af. Meer dan duizend mensen hebben inmiddels gedoneerd. Het doet ons dan ook deugd dat ‘onze’ man in het veld, Paul Nijssen, morgen alle inspanningen die in Nederland gedaan worden, inclusief het meeleven, aan Singh kan mededelen en laten zien. Het artikel in de Volkskrant heb ik inmiddels naar Singh gestuurd.

clip_image002

Paul Nijssen op bezoek bij Jaitsen Singh 12 februari 2017 in de medische gevangenis in Vacaville. En geloof me mensen, de omstandigheden daar zijn omgekeerd evenredig aan het fleurige achtergrondplaatje. Paul neemt onderstaande uitingen mee, zodat Singh daar (enige) troost uit kan putten. Here we go:

“Making a Murderer”. Amerika heeft het meest bescheten rechtsstelsel ter wereld – herhaaldelijk aangetoond. Dat Haagse ballen daaraan medewerking verlenen is crimineel. Gaarne centen aftrekken bij vd Steur, Koopman, de Reuver, ambassadeur en consuls.

Sterkte voor de heer Singh en zijn familie! Hopelijk gaat op korte termijn e.a. verbeteren met betrekking tot hulp door de Nederlandse staat aan hulpbehoevende Nederlanders in het buitenland.

Hoop met deze kleine bijdrage mijn steentje te hebben bijgedragen tot vrijlating van Jaitsen.

Die man moet toch vrij… wat een “paarse krokodil” werk! Schaamteloos over de rug van een oude man, een mens! Zonder dat ook maar 1 iemand zich in deze levende ziel verplaatst heeft. Wat de gevolgen waren/zijn! Schandalig! En allemaal in vrijheid… Vrijheid, ik gun het hem. Voor de rest van zn leven…

Vreselijk….veel sterkte en succes groeten Mireille

Nederlandse regering SCHAAM je voor het leed wat deze man is aangedaan !! Een heel leven verziekt en ook voor deze familie een drama !! NEDERLAND altijd voorop voor donaties voor het buitenland een NEDERLANDER al 12 JAAR niet ondersteund !? WAT EEN GROTE SCHANDE VAN ALLE INSTANTIES DIE HADDEN MOETEN ONDERSTEUNEN VOOR Dhr.Jitsen Singh.Hopen op een spoedige terugkomst in NEDERLAND.Veel sterkte voor Dhr.J.Singh en Familie.

Voor een eerlijke rechtsgang ook voor uw zoon van nu 47 jaar. Verschrikkelijk wat uw gezin is overkomen! Sterkte!

Inderdaad, zoon Surender die als 14-jarige met zijn vader op pad was toen dit hele drama zich afspeelde. Dit schreef ik er over in mijn blog van 13 februari 2016: Waar we wel zeer verheugd over waren was ‘live’ kennis te maken met Singh’s zoon Surender bij ons thuis in Alamo. Hij bezwoor ons nogmaals aan tafel dat wanneer hij maar 1% het idee gehad zou hebben dat zijn vader zijn moeder en zusje had laten vermoorden, hij hem nooit meer had willen zien. Hoe deze man er na z’n 14e nog zo geestelijk gezond en optimistisch voor z’n vader is uitgekomen, mag een wonder heten!

Hoop dat het lukt, ik brand een kaarsje.

Vreselijk wat deze man is overkomen. Belachelijk dat de Nederlandse staat niet meer voor hem gedaan heeft.

Ik hoop hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan zijn vrijlating. Heel veel succes gewenst. Johan Buitendam Thailand

Ik ben zeer geraakt door zijn verhaal en vind het ongelooflijk dat BZ zijn Nederlandse burger zo in de steek heeft gelaten. Temeer omdat er talloze signalen zijn dat zijn proces niet eerlijk verlopen is. Ik hoop dat hij, veel te laat, alsnog met zijn familie kan worden herrenigd.

Uiteindelijk moet de liefdevolle inzet van mensen die geloven in zijn onschuld dit onrecht overwinnen! God zij met U.

Triest dat iemand zolang in de gevangenis kan belanden en dat de bureaucratie wederom zegeviert. Het zou je familie maar zijn!

Heel veel sterkte. Don’t give up!

lees het grote Volkskrant artikel over hoe de Nederlandse staat deze meneer verschrikkelijk in de steek laat. Veel sterkte meneer Singh ! Mark

En nu doorhalen!!

Onze overheid heeft aan alle kanten gefaald.

Sterkte en hopelijk een gezonde oude dag voor de heer Singh in vrijheid en bij zijn familie

Je vraagt je wel af of de overheid er eigenlijk is om mensen te steunen of met zichzelf bezig te zijn.

Heel veel sterkte gewenst voor Jaitsen Singh, dat hij maar snel vrij gelaten zal worden.

Mn. Singh moet worden geholpen. Het is te gek voor woorden dat je als Nederlander in het buitenland er voor de regering niet toe doet. Behalve als ze je stem nodig hebben

Ik wens mijnheer heel veel sterkte en hoop, dat hij nog in de gelegenheid zal komen om in Nederland van het leven te genieten met zijn familie – in elk geval met zijn zuster.

Over zus Sieta gesproken, zij schitterde bij RTL Boulevard j.l. woensdag, en verwende ons samen met partner Laurens, 7 juli j.l. Uiteraard haalden we wat “Jaitsen” verhalen op, met name toen hij in San Quentin mij vroeg of ik het volgende wijsje kende, wat hij zou voorneurieen. “De Postkoets” van de Selvera’s, kraaide ik enthousiast. Zit daar 140 jaar in San Quentin te zingen van “Ver over berg en dal klonk er ‘t hoorngeschal”. Kostelijk. Dat vond Sieta ook zoals uit onderstaand prentje blijkt:

clip_image005

Moet er altijd media-aandacht voor zijn wil onze overheid stappen ondernemen of dacht de overheid, ach het is er één van Surinaams komaf of was het omdat hr. Sing niet blank is en daarom niet is opgetreden door Nederland. Allemaal vragen waar alleen de overheid een antwoord op heeft of zal de media het wederom aan het licht moeten gaan brengen hoe de overheid haar “rechtvaardige” meetlat gebruikt. Gelukkig zijn er gulle gevers die de mens in dhr. Sing zien en geen oordeel vellen op kleur of afkomst. Gelukkig is er een advocaat opgestaan die de belangen wil behartigen. Gelukkig is er media aandacht dankzij goede programma als Eva Jinek, dank je wel Eva.

Beste, Ik kan helaas met mijn IVA uitkering niet veel missen. Echter als UNIFIL Veteraan kan ik niet tegen onrecht en hoop ik dat dit kleine beetje misschien net het verschil kan beteken. Ik hoop op een juiste rechtsgang en vrijspraak. Sterkte voor de familie. Met Veteranen groet, André Zlobinski

Het is schandalig dat de nederlandse regering zo zijn onderdanen in de steek laat.Als je belasting verschuldigd bent staan ze zo bij je op stoep.Maar een onschuldige laten ze gewoon stikken.Valt geen geld bij hem te halen zeker.

Veel kan ik helaas niet missen. Maar ik wil wel graag bijdragen ook al is het maar weinig zodat deze man eindelijk recht gedaan kan worden.

Geef deze man zijn vrijheid terug. Wat een corrupt land zegt….. pfffff

Jaitsen Singh, ik leef met u mee, en ik wens u kracht om het vol te houden. Echte gerechtigheid is niet meer mogelijk na zoveel toegebracht leed, maar ik hoop van HARTE dat u snel vrij zult komen en nog wat levensgeluk zult kunnen proeven.

Dat het Amerikaanse rechtssyteem niet deugt weet iedereen zachtjesaan wel. Maar dat er onder onze overheidsdienaren rotte appels zitten, die incompetentie aan onverschilligheid paren is meer dan schokkend. Overheidsdienaren heten ze officieel, dus ze hebben een dienende functie, zou je denken. Pffff. Haal Jaitsen Sing naar Nederland en laat de verantwoordelijke ambtenaren maar een tijdje zijn plaats in die gevangenis innemen. Dan kunnen ze voelen hoe harteloos ze zijn! Ze buitelen wel over elkaar als er een BN-er een paar dagen wordt vastgehouden in Bolivia, want daar kun je blijkbaar mee scoren. Schande!!

Vreselijk wat ik zojuist lees!!! …en weer is de burger diegene die in de bres springt voor zijn medeburger!! Ik schaam me diep voor de Nederlandse overheid!!!Doe eens waar voor jullie betaald krijgen!! Mocht het waar zijn wat ik zojuist heb gelezen dan hebben ze een leven van iemand afgenomen en dat is zeer kwalijk! Vind het meer dan walgelijk!! En kom niet achteraf met onnozele excuses want daarvoor is het te laat!! Als meneer vrij komt wat ik vurig hoop is zijn lichaam vrij maar zijn brein niet! Het leed is geleden met dank aan jullie enorme inzet! Lees sarcastisch! iig bedank ik de mensen die zich nu oprecht inzetten voor meneer jaitsen en hoop op een eerlijk proces! Succes

Ik hoop van harte dat met alle donaties Singh uit de Amerikaanse gevangenis kan worden gehaald zodat hij zijn laatste levensjaren als een vrij man in Nederland kan doorbrengen. Ik ben zeer geschokt door het artikel in de Volkskrant hierover en vind het onbegrijpelijk dat de overheid de overplaatsing bruuskeert.

Succes met de actie. Maar de ministers van Justitie en BuZa moeten zich nu maximaal inspannen om dhr. Singh vrij te krijgen. Ik hoop dat deze actie dan overbodig is.

v.d. Steur, Koopman & de Reuver, ik schaam me diep voor jullie leugens en harteloosheid. Kom op “Den Haag” laat een tegengeluid horen, zo hard dat ook mijnheer Singh het kan horen en hij weer hoop ervaart.

het gaat er nu om dat dhr. Jaitsen Singh z.s.m. vrijkomt en voor zover hij daartoe nog in staat is een zo gelukkig mogelijk bestaan in vrijheid te beleven. Ik doe een beroep op dhr. Koenders deze man te helpen. Humaniteit en mensenrecht boven alles.

Diep onder de indruk van dit intens verdrietige en verschrikkelijke verhaal. Ik hoop van harte dat het lukt de heer Jaitsen Singh vrij te krijgen. Ik wens alle betrokkenen de nodige strijdvaardigheid en succes. J&G

En wie, oh wie, weet beter dan wie ook (behalve Singh) om onschuldig vast te zitten:

clip_image006

Inderdaad, Romano van der Dussen, met dank aan Rachel Imamkhan, en dat laat hij op Geef.nl weten:

15-02-17 R. van der Dussen: Rachel, succes!!!

Wat een mooie actie! Ik zag en hoorde het verhaal van dhr. Singh bij Eva Jinek, erg aangrijpend. Ik hoop dat het benodigde bedrag op deze manier bijeenkomt en dat dhr. Singh snel vrij mag komen! Veel succes!!

Jaitsen, ik las vandaag over je in de Volkskrant, te erg voor woorden, ik denk aan je.

Je verdient niet wat je is overkomen Jaitsen Jainandun Singh. Houd moed!

Wij schamen ons diep voor onze regering en wat deze man is aangedaan, wij hopen dat hij zo snel mogelijk vrij komt en wensen hem alle sterkte en warmte.

Triest en tragisch verhaal. Onze overheid heeft hier ernstig verzuimd en daarmee het leven van een van haar burgers verwoest. Ik wens dhr. Singh veel sterkte!

Meeneer Singh! De koffie staat hier klaar met een lekkere punt appeltaart

Mijn hart gaat uit naar meneer Singh. De Nederlandse staat laat zich hier op z’n smalst zien. Triest.

Geen van de betrokken Ambtenaren heeft enige compassie gevoeld met de heer Singh. Als er op deze manier met landgenoten wordt omgegaan maakt mij dat zeer boos. Ik zou willen zeggen dat de medeverantwoordelijken zich zouden moeten schamen,maar ik denk niet dat ze dat kunnen. Zij hebben immers de minimaal voorgeschreven procedures uitgevoerd.

Ik vind dat ambtenaren achteraf verantwoordelijk gesteld moeten worden voor zulke daden.

Ik hoop dat Jaitsen uiteindelijk vrij komt en dat de namen van de luie, laffe en weinig daadkrachtige ambtenaren van Min. VenJ en Min. BZ (CG San Francisco) openlijk bekend worden. Dat je kunt slapen ‘s nachts terwijl je weet dat je het verschil kunt maken voor deze man, maar het gewoon NIET doet. Wat een leven (en baan) heb je dan.

Ik hoop dat dit de heer Singh helpt. Het idee alleen al maakt mij ziek en misselijk! En ik begrijp de smerige achterbakse houding van onze staat in deze niet! WALGELIJK!

U heeft mijn steun om Jaitsen Singh vrij te krijgen. Fijn dat u zich wél om hem bekommert, waar de NL overheid het sterk heeft laten afweten. Succes!

gewoonweg schandelijk ! Publiekelijk die 2 justitie ambtenaren aan de schandpaal !

Al zou de heer Singh schuldig zijn aan datgene dat hem ten laste is gelegd — wat ik na lezing van het artikel in de Volkskrant van 15-07-2017 absoluut niet geloof — dan nog zou de Nederlandse overheid zich diep moeten schamen. Het lijkt hier soms wel een bananenrepubliek. Heel veel succes met uw actie!

Succes lieve meneer Singh.

Ik wens Dhr. Singh heel veel kracht toe en hopelijk nog een aantal vrije jaren om met zijn zoon door te brengen. Wat een verschrikkelijke gang van zaken die u uw leven hebben ontnomen. Er zijn veel mensen die zich diep moeten schamen voor wat u is aangedaan.

Jaap Koopman en Saskia de Reuver: hebben jullie ook al gedoneerd?

Zoveel onrecht is deze man aangedaan. Heel veel succes met deze zaak, hoop dat het recht uiteindelijk toch nog zegenviert en meneer Singh gauw vrij komt.

Wat een ongelooflijk (juridisch) onrecht bestaat er in de wereld. Je staat machteloos en wat duurt het allemaal onnodig lang. Alles kwijt. Gelukkig zijn er nog mensen die blijven strijden. Houd vol meneer Singh. Sterkte

Tragisch en schrijnend verhaal, schokkend hoe Nederland hiermee is omgegaan. Ik ondersteun advocaat Imamkhan en PrisonLAW van harte!

De politiek faalt, alweer. Dit zal een bekende Nederlander niet overkomen…

Ik ondersteun van harte vanwege het schandalige falen van de NL overheid. Los van de schuldvraag. Als alles was gegaan zoals het had gekund was hij nu na 30 jaar vrij man. Schande

Een greep uit de honderden reakties, hetgeen wel aangeeft hoezeer de zaak Singh leeft. Goed is ook om te weten dat Femke Wolting van Submarine druk bezig is met een documentaire over de affaire Singh. Ik moet zeggen dat ik de aankondiging voor Jinek afgelopen maandag best stoer vond:

clip_image007

Peter’s Angels….. Okay, overdrijven is ook een vak!

Maar, beste lezers, we zijn er nog niet (net over de 75%), blijf dus geven en delen:

https://www.geef.nl/actie/maak-het-verschil-voor-jaitsen-singh

De volkskrant bevestigt mijn Klein Duimpje blogs over Singh

Talloze mensen hebben me de laatste maanden gevraagd hoe dat voelt om week na week schijnbaar vruchteloos over de onschuldig veroordeelde Jaitsen Singh te schrijven. Hoe het voelde toen de Nationale Ombudsman genoegen nam met dezelfde uitgekauwde antwoorden van BuZa, en daarmee mijn klacht als voldoende beantwoord afdeed. Vandaag heeft een zeer gerespecteerde krant, de Volkskrant, na research van meer dan een jaar een stuk gepubliceerd waar de honden geen brood van lusten. Lees en huiver nog even:

https://www.volkskrant.nl/buitenland/overheid-faalde-in-bijstand-aan-nederlander-die-in-vs-vastzit~a4506421/

Onderstaand enige correcties en gezichten bij de namen. Singh is zo’n anderhalf jaar geleden wegens zijn tanende gezondheid overgebracht van San Quentin naar het pittoreske oord California Medical Facility Vacaville:

clip_image002

Schrijf hem daar, ondersteun hem, troost hem! Gegevens precies zo invullen: Jaitsen.J.Singh, D-37612 J-3-345-L, C.M.F., P.O. Box 2000, Vacaville, CA 95696-2000, USA Dit verhaal kent weinig helden, maar achteraf dien ik te erkennen dat deze man waarschijnlijk het meeste voor Singh gedaan heeft:

clip_image003

Voormalig Consul Generaal Hugo von Meijenfeldt. Dat brengt me bij de man die in het Volkskrant artikel vermeld wordt met “de verantwoordelijke consulaire medewerker ontkent…..”, hetgeen te maken had met het gegeven dat Singh waarschijnlijk al zo’n jaar of 15 in Nederland had kunnen zijn (lees het artikel):

clip_image004

Marco van Vemden, zeer betrokken in 2015 bij Singh toen de pers er bovenop dook, daarna niet echt meer, laat staan gedurende de periode dat hij in Los Angeles gestationeerd was. Als een soort van helaas brengt me dit toch weer bij de huidige Consul Generaal:

clip_image006

Gerbert Kunst, de man die het verzoek van Singh en mij afwees om Singh alleen te bezoeken om zodoende schoon schip te kunnen maken. Ook met het oog op voornoemde consulaire medewerker. En ook met het oog op wat de Volkskrant nu naar buiten brengt. Sterker nog, hij heeft mij nimmer rechtstreeks beantwoord en liet dat aan Den Haag over. Nadat ik hem in BNR’s lunchprogramma “Hemmen” een slapjanus genoemd had, kwam zijn zoete wraak toen hij mijn zoon Bo-Peter de hem toegezegde baan bij het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ontnam. Een muis die nog een behoorlijke staart krijgt! Maar, ik hou het kort, waar het nu om gaat is om Singh en diens dappere advocaat Rachel Imamkhan van Prison Law bij te staan in hun strijd naar parool danwel gratie. Ga naar:

 https://www.geef.nl/actie/maak-het-verschil-voor-jaitsen-singh

EN STORT RUIMHARTIG #FreeJaitsenSingh

Een Luim (bijna) zonder #NFIAgate en #CGSF

Het is wonderlijk dat zelfs wanneer je probeert een Luim te schrijven zonder aandacht te besteden aan bepaalde weekdieren van #NFIAgate of een Fake Consul Generaal (voorbeeld: Kunstgebit = Fakegebit), je door loyale personen in jouw omgeving er toch steeds aan herinnerd wordt dat het ook anders kan. Neem nou mijn verjaardag van j.l. maandag, een van de drie evenementen waar we het over gaan hebben. Buiten de familie intimi waren bij de vrienden in aanwezigheid alle getuigen van ons huwelijk, maar liefst 30 jaar geleden:

clip_image002

V.l.n.r. broer Rob, boezemvriendin Margriet, het gelukkige stel, oudste vriend in dienstjaren Martin, en onderstaand boezemvriendin en studiemaatje van Astrid, Maaike. Kijk mensen, dat is loyaliteit en vriendschap, daar kunnen veel mensen nog wat van leren. Geweldig feestje van 15.00 tot……daar wordt het wat mistig. Dinsdag werd ik uitgenodigd voor een netwerk evenement in Rotterdam “Baseball means Business”, voorafgaand aan de wedstrijd Nederland-Cuba in het kader van het World Port Tournament. Zelfde loyaliteitsgehalte, immers, wat gebeurde er 30 jaar geleden, nu we toch in die tijdzone zijn:

clip_image004

Ja, “we” werden Europees kampioen in Barcelona. Hier aankomst op Schiphol. Nadat ik vrij onverwacht gevraagd werd om voorzitter te worden van de KNBSB, was dit een onverwachte bonus, met als kers op de taart deelname aan de Olympische Spelen van 1988 in Seoul.Twee pitchers die ik er uit wil halen; rechtsonder tweede van rechts Eric de Vries, die na een langdurig herstel van een herseninfarct nu topman is van Eric’s Pitching Academy, en helemaal rechts Bart Volkerijk, de huidige directeur van de KNBSB. De laatste onthaalde me warm op de partyboot waar de bijeenkomst gehouden werd, alsmede in de KNBSB skybox. Loyaliteit mensen! Overigens in dit plaatje nogal wat andere toppers, o.a. de toen 19-jarige korte stop Robert Eenhoorn, nu Technisch Direkteur AZ ’67. Na de 6-1 overwining van Nederland liep ik buiten het prachtige Neptunus stadion nog tegen Michael Weber, honkbaldier, aan die vervolgens zijn gesprekspartner uitbundig vertelde over de 16-1 overwinning die de onzen behaalden op Italie in de 5e en beslissende wedstrijd op Mont Juich in Barcelona. Kippenvel! Het derde evenement, heerlijk bezoek eigenlijk, was aan de zus van Jaitsen Singh, Sieta, die inmiddels ook een BNer is geworden dankzij haar steun voor broer Jaitsen in diverse media. Typisch een ‘lach en een traan’ middag, waarbij de gastvrijheid in de Achterhoek geen grenzen kende!

clip_image006

Foto genomen door Sieta’s levenspartner Laurens. Tinley wurmde zich er ook in; wat een plakje salami van Sieta al niet teweeg brengt! Tussen de eindeloze aanvoer van heerlijke hapjes en drankjes werd er ook heel wat gesproken over de onschuldig vastzittende Jaitsen Singh en hoe dat verdeeldheid gebracht heeft in de familie. In wezen houdt dat die hele trotse familie ook al 34 jaar in een ban van achterdocht en…….loyaliteit. En dan heb je een partner als Laurens nodig, die door dik en dun achter je staat!

clip_image008

Een selfie die de situatie goed weergeeft; wanneer je geen vreugde hebt, kun je de strijd ook niet volhouden! En, zoals zo vele malen hiervoor herhaald; opgeven is geen optie. Met deze strijdlustige uiting is het goed het weekend ingaan! Hopelijk bezinkt dit ook in San Francisco, Washington en Den Haag. Op z’n achterhoeks: Oerend hard!