Taxman

‘Let me tell you how it will be,

There’s one for you, nineteen for me,

‘Cause I’m the Taxman’

De Beatles, en met name George Harrison, die deze tekst schreef, moesten klaarblijkelijk helemaal niets hebben van de belastinginner.

Grappig ook (zeker voor schietgrage Amerikanen) dat het een track was op de LP ‘Revolver’!

Pijnlijke week voor Obama qua (onbetaalde) belastingen, en waarschijnlijk heeft hij achter de gordijnen van het witte huis nog wel wat andere woorden geuit dan ‘I screwed up’. Dit nadat hij van de ene op de andere dag zijn visie op het aanblijven van Tom Daschle wijzigde.

Tom, de beoogde ‘Health Secretary’, was natuurlijk in de war en dacht dat hij zelf de Taxman was; zoals sommige mensen denken dat ze Sint Nicolaas zijn, en derhalve vrijgevig.

Even voor de goede orde;

a) Tom zag even over het hoofd dat hij belasting diende te betalen over de inkomsten van zijn consultancy aktiviteiten.

b) Tom dacht dat hij de auto en chauffeur van een weldoener (Sint Nicolaas?) niet aan hoefde te geven.

c) Tom had ook wat teveel aan liefdadigheidsbijdragen afgetrokken.

d) Tom betaalde in aller ijl $128.203 in belastingachterstand en $11.964 aan rente.

Gelukkig zag hij zelf zeer snel in dat dit Obama alleen maar schade kon berokkenen, en trok zijn nominatie in.

Nou waren we toch zo blij met Obama, maar dit is toch al de vierde keer dat hij in zo’n korte tijd een blauw oog oploopt, hetgeen ze hier overigens een black eye noemen.

We gaan weer een a.b.c’tje doen (d is er ook wel, maar kwam er mee weg):

a) De gouverneur van New Mexico, Bill Richardson, trok z’n nominatie als Obama’s keus voor ‘Commerce Secretary’ in vanwege onderzoek van hogerhand naar een staatscontract dat werd gegund aan zijn politieke sponsors.

b) Dan hadden we ook nog McKinsey executive Killefer, op wiens huis beslag was gelegd wegens achterstallige werkloosheidspremie voor een huishoudelijke kracht.  Ze zou als allereerste de rol van Chief Performance Officer bekleden in het witte huis.

c) Is voornoemde Tom Daschle, en eigenlijk komt daarna…..

d) Timothy Greithner; hij werd vorige week weliswaar toegelaten als ‘Treasury Secretary’ maar dit pas na een verhitte discussie over zijn te late betalen van $34.000 van achterstallige belastingen. Lees ik echt ‘treasury’ in zijn titel?

Gelukkig stelde Obama dat de regels voor iedereen gelden, en dat prominente mensen niet anders behandeld mogen worden dan Jan met de pet.

Maar wat te denken van de uitspraken van Senator John Kerry, die het onderspit dolf tegen Bush ruim vier jaar geleden:

“er is een totaal begrijpelijke, absoluut te accepteren en rationale uitleg voor wat er gebeurd is met Daschle”.

Sjees, nu begrijp ik waarom Kerry een takshond heeft en Bush president geworden is. Hoewel?!

   

Inmiddels ben ik weer behoorlijk aan mijn taks, en verlang naar zoiets als ‘moral tax’ van de Obama ploeg, die vanwege alle voorgaand beschreven perikelen inmiddels drie republikeinen in zijn ploeg heeft opgenomen.

Dat laatste is even onbegrijpelijk als de alliantie van de twee hoofdrolspelers in mijn te verschijnen boek; Eckart Wintzen in groen en duurzaam, en diens executeur Frank Monstrey in olie en gas. Vele lezers hebben aangegeven ook daar niets van te begrijpen.

Ben Steneker (naast JJ Johns de andere prominente NL ‘Cowboy’) over dit onderwerp:

“Er is olie, en er is gas, maar het is er niet meer zo als het er was; boren ze maar in je zand me Ameland, mooi Ameland. Wie er nu komt, die kent het niet……”. We schrijven 1963!

Nog even heet van de naald: vanaf april kan op mijn website (mededeling volgt) wekelijks genoten worden van een aantal pagina’s van mijn nieuwe boek “De Amerikaanse Droom – De Ex’pression Jaren”; GRATIS! 

Mijn bijdrage ter verlichting van de economische malaise.

Later in het jaar komt het boek uit, gelardeerd met de nodige snuisterijen en nimmer openbaar gemaakte hekelbare zaken. Baten uit de verkoop worden ter beschikking gesteld van de Sierra Club www.sierraclub.org

We can keep the lights on and grow our economy while reducing energy use and transitioning rapidly away from oil and coal, to solar, wind and other clean power.

Moge het weekend weer voor heel wat ontspanning zorgen inklusief balsem voor de geplaagde fiscale ziel.

V.S. Newsflash

 

Banen verloren gegaann in januari: 598.000

Werklosheidspercentage: 7.6%

Totaal aan banen verloren gegaan: 11.600.000

Invloed op de Dow Jones: 217 punten omhoog!

Dit laatste echter op het (gegronde) vermoeden dat overeenstemming werd bereikt over het stimuleringspakket ter hoogte van $780 miljard.

Na het compromis met de republikeinen, declameerde de Democratische Senator Ben Nelson van Nebraska het volgende:

“Het vet is er af, de spekjes zijn gebakken, en de heilige koeien zijn gemolken”.