Het zal je broer maar wezen!

Commissie Buitenlandse Zaken

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Ruurlo, 27 juni 2016

Betreft: uw brief van 21 juni 2016

uw kenmerk 2016Z11819/2016D25743

Geachte heer van Toor,

Uw brief van 21 juni jl. met de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, heb ik ter kennisname genomen.

Inhoudelijk betreft deze brief algemene informatie over gedetineerdenbegeleiding in het buitenland en wordt er niet serieus ingegaan op mijn individuele vragen, gesteld in mijn brief van 19 april 2016.

Graag wil ik opmerken dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken twee keer contact met mij heeft opgenomen omdat ik hier zelf om heb verzocht en niet omdat men zo betrokken is bij de persoon Jaitsen Singh.

Minister Koenders is van mening dat aan mijn broer sinds de aanvang van zijn detentie reguliere bijstand is verleend. Ik heb hier zo mijn bedenkingen bij waaruit deze bijstand dan uit heeft bestaan.

De consulaire bijstand is sinds de detentie van mijn broer Jaitsen Singh tot op heden niet optimaal geweest. In 31 jaar tijd is hij 39 keer bezocht, waarvan 5 keer in 2015 vanwege de druk in de media.

Vanaf zijn detentie tot op heden is hij een 12-tal jaren helemaal niet bezocht. In het jaar 2011 is hij geen enkele keer bezocht door een consulair medewerker. Waarom niet? Waarom het ene jaar wel meer bezoek en het andere jaar niet? Het komt hierop neer dat hij met regelmaat niet is bezocht. Tot op heden heeft mijn broer dit jaar( 2016) geen enkel consulair bezoek ontvangen. Wanneer wordt iemand bezocht in detentie en wat is het standpunt voor het bezoeken van mijn broer die inmiddels 32 jaar vastzit, kampt met een slechte gezondheid en 71 jaar oud is? Is er sprake van willekeur in het bezoeken van mijn broer?

Verder is het mij niet duidelijk op welke manier Nederlandse steun voor het gratieverzoek van mijn broer richting de Californische autoriteiten actief is overgebracht. Zijn huidige contactpersoon Peter Laanen en mijn broer zijn hierover nimmer geïnformeerd. Hoe en wanneer is dit gratieverzoek overgebracht? Is er iemand bij de gouverneur in persoon op bezoek geweest? Welke concrete activiteiten en handelingen zijn hiertoe ondernomen vanuit minister Koenders?

Tijdens het bezoek van minister-president Rutte aan gouverneur Brown op 31 januari 2016 was het gratieverzoek van 23 december 2015 nog niet voorgelegd aan de gouverneur.

Wat mij zeer bevreemd is dat mijn broer via de consulair medewerker Marco van Vemden een brief ontving, gedateerd 10 december 2015, waarin vermeld stond dat de ondersteunende (gratie) brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 08 december was overhandigd aan gouverneur Brown.

Heeft gouverneur Brown het gratieverzoek wel/niet ontvangen en wat is de stand van zaken?

Op welke wijze heeft Marco van Vemden deze informatie ontvangen? Is mijn broer verkeerd geïnformeerd of wordt hij zoals gebruikelijk 32 jaar lang aan het lijntje gehouden?

Keer op keer krijgt mijn broer Jaitsen Singh grote teleurstellingen te verwerken omdat hem loze beloftes worden gedaan. Pijnlijk te constateren dat hier voorbij wordt gegaan aan zijn hoge leeftijd en slechte gezondheid.

Er is niet ingegaan op mijn gestelde vragen. Er wordt alleen gesteld dat alles wat mijn broer en ikmelden per definitie onjuist is door Buitenlandse Zaken zonder dat er zelf kritisch wordt gekeken naar de eigen houding. Ik krijg geen antwoord op mijn brief met vragen, maar slechts verwijzingen naar Kamervragen. Dit is bedoeld opdat de minister zichzelf kan profileren in de politiek, maar het heeft niets te doen met de inhoud van de zaak.

Het is ook vreemd dat er wordt gemeld dat mijn broer zelf moet voorzien in zijn verdediging, terwijl er allerlei loze beloften wederom zijn gedaan door de heer van Vemden in zijn brief van 12 november 2015 aan de contactpersoon van mijn broer, de heer Peter Laanen. Hij zou ondersteund worden met het vinden en zoeken van een pro deo advocaat tijdens de strafzaak. Deze hulp wordt ons nu pas na 32 jaar aangeboden en gemeld nadat de strafzaak ten einde is. Wanneer denkt de heer van Vemden dan dat er een strafzaak aanhangig wordt of is? Beschikt hij over informatie die mijn broer, de contactpersoon en ik missen over zijnstrafzaak? Waarom wordt er aan de contactpersoon aangeboden wat Buitenlandse Zaken kan doen in de strafzaak, terwijl de inhoud van de brief 32 jaar te laat komt?

Er is dan ook niets gedaan tijdens de strafzaak met alles wat gemeld wordt in de brief van 12 november 2015 door Buitenlandse Zaken. Mijn broer en zijn destijds minderjarige zoon Surender zijn in de steek gelaten en moesten zelf een advocaat regelen. Dus de brief van 12 november 2015 is totaal bij ons als familie en bij mijn broer in het verkeerde keelgat geschoten. Het is mosterd na de maaltijd.

Voorts wordt er in dezelfde brief informatie verstrekt over de WOTS die nota bene net in dezelfde periode is afgewezen. Niemand dan ook niemand van de ambtenaren van Buitenlandse Zaken heeft bij Justitie gelobbyd voor de WOTS. Bovendien het is een zeer misplaatste brief, zeker nadat zijn WOTS zaak zeer uitgebreid in de pers is verschenen en is afgewezen. Dit geeft ook al aan dat het consulaat en de consulair medewerker die belast is met het welzijn van de gedetineerden waaronder mijn broer, totaal niet beseft wat er speelt en omgaat bij mijn broer en welke procedures er wel of niet lopen. Je gaat niet een brief sturen over de WOTS procedure die net is afgewezen. Het hele menselijke aspect ontgaat bij Buitenlandse Zaken in deze zaak.

Het feit dat ik slechts maar een korte periode contactpersoon ben geweest doet niets af aan het feit mij te negeren en dan maar de weg te vrijwaren om mijn vragen niet te beantwoorden of dit als verwijt tegen mij te gebruiken.

Als familielid eis ik met fatsoen behandeld te worden. Niemand dan ook echt niemand heeft mijn broer geïnformeerd over de gratie. Er zijn alleen talloze beloftes gedaan door het consulaat. Het enige waar minister Koenders en zijn ambtenaren in geïnteresseerd zijn is een goede sier in de pers over de rug van mijn broer die al 32 jaar ten onrechte vastzit.

Als zus van Jaitsen Singh moet ik wederom constateren dat ik niet serieus genomen word. Ik zal blijven vechten voor de vrijheid van mijn broer totdat het recht zegeviert.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Sieta Jainandunsing

Een maand na de container!

De 300+ dozen wegwerken en omzetten in een huiselijk comfortabele leefomgeving is ons (nou ja, Astrid) wel toevertrouwd, maar de bureaucratie deed mezelf af en toe stampvoetend van nijd aan Ronaldo denken, ondanks dat ik geen penalty gemist had!

clip_image001

Een Ronaldootje dus. Let op, dat wordt volgend jaar in de Dikke van Dale opgenomen! Een paar voorbeelden. Telefoons omzetten bij KPN, hetgeen uren duurt overigens. Graag mijn telefoon op mijn B.V. zetten; Laanen Solo B.V. dus, in zaken sinds 1987. Jongedame, net van school: “Mag ik uw Kamer van Koophandel inschrijving?”. “Natuurlijk”. Dat wordt driftig ingetikt. “Dat gaat niet lukken meneer, uw bezoekadres wordt aangegeven als zijnde Amerika, dus kunnen wij u niet zakelijk inschrijven”. “Wat?”. “Okay, laat maar, dat regel ik later wel”. De hele procedure om in mijn Amerikaanse iPhone een SIM te zetten is bijna klaar en dan……. “Gaat niet lukken meneer, uw iPhone is locked”. Afgezekerd dus. Jeugdige mannelijke expert er bij. “Dat gaat ons niet lukken, daarvoor moet u bij Apple zijn”. “Eh…..”. “Misschien dat u beter een nieuwe iPhone kunt kopen”. Het wordt me nu echt te veel; “annuleer maar, ik vind wel iemand die hier wel mee overweg kan”. Ik slinger dit bij zoon Bo-Peter aan die me monter meldt dat de Amerikaanse telefoonmaatschappij AT&T wettelijk verplicht is dit te doen en binnen twee dagen is dat dan ook geregeld. Weer terug naar de KPN winkel want dit kan niet on-line geregeld worden:

clip_image002

En daar heeft een wat rijpere KPN meneer ons voortreffelijk geholpen; die wist van wanten. De jeugd heeft weliswaar de toekomst, maar moet soms nog heel wat leren! Vervolgens Kamer van Koophandel e-mail gestuurd waarom mijn adres nog niet gewijzigd was. Antwoord: “wij krijgen dit van de gemeente door en voor die tijd kunnen wij niets”. Is uiteindelijk allemaal in orde gekomen, maar vraag niet hoe. Ik bespaar jullie maar mijn worsteling met de ziektekostenverzekeringsmaatschappij (puntenrijk scrabble woord) die in een voorlopig eerste weigering stelde dat mijn sociale leven in Amerika was…… Halloooooo…..ik woonde daar, effe wakker worden! Maar goed, ik geloof, hoop en bid dat alles nu goed is en dat ook Laanen Solo nu echt aan het werk kan. En dat had men vorige week in Amsterdam reeds door:

clip_image004

Zonder bureaucratie en tevens onder mijn Amerikaanse naam: The Brand.

clip_image006

Eveneens keurig aangegeven bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd. Genoeg gejeremieerd! Het doet me deugd om te vermelden dat onze watervilla zich kranig gehouden heeft tijdens de storm van afgelopen week. We kregen toch een pak hagel op onze donder, daar lusten de honden geen brood van! Ivar, die dit in Californie nog niet had meegemaakt, vond het geweldig, sprong z’n bed uit, en maakt wat opnamen. Kijk en huiver:

clip_image002

Wat ik nog even kwijt wilde was het menu van het vaderdagdiner dat zonen Bo-Peter, Ivar en Eric, gesecondeerd door Amerikaans maatje Drew, voor mij in Den Haag geprepareerd hadden: nieuwe haring vooraf, gevolgd door HEMA worst, met Kip Satesaus als hoofdgerecht, aangevuld met wat liflafjes. Of ze hun vader kennen! En omdat ze het zelf ook allemaal lekker vinden, moest ik er als de kippen bij zijn om mijn vaderdeel op te eisen. Geweldig! SINGH Na de smeekbede van zoon Surender aan Governor Brown van Californie om zijn vader vrij te laten, die ik afgelopen week plaatste in mijn Luim, en nimmer door MP Mark Rutte overhandigd is, volgende week de brief die zijn zus Sieta gestuurd heeft. Uiteraard kreeg ze net als ik onduidelijke verwijzingen naar antwoorden op vragen van kamerleden, maar nimmer een antwoord op de gestelde vragen. Daar ga ik verandering in aanbrengen, deze muis krijgt nog een geweldige staart. Om maar weer eens op z’n Amerikaans af te sluiten; Stay Tuned!

Letter to Governor Jerry Brown

January 26, 2016

Aloha and Good morning Governor Brown,

I want to start by thanking you for taking your time today to read my personal letter. My name is Surender Jainandun Singh and am the proud son of my late mother Grace Jainandun Singh, my father Jaitsen Jainandun Singh and proud brother of my late sister Daphne Jainandun Singh. I write to you on behalf of my mother, father and sister as a family. Its been a long time for us all who have been involved with my families case to finally be here in front of you. A very long time indeed. It is almost impossible to write you about the tragedy that started 33 years ago and that continues till today in a short letter, so I will keep it to the point.

I was born in the Netherlands in 1969 however came to the US at the age of 2 so I have literally grown up in California, other than living in the Netherlands for 2.5 years during my youth. I am currently 46 years old, am the father of Anais and Narcisse my 2 beautiful daughters and grand daughters to my Dad Jaitsen, who are currently in college studying Law and in High School prepping for College. I am involved in multiple areas of business, including property management and in teaching people en masse about how to create wealth and time freedom by transitioning from traditional business to building leverage via cash flowing assets in The Big Business sector via the Health and Wellness Arena. I am author to a soon to be published book titled “Via Via” and also assist in mentoring troubled children in Orange County and Kauai, Hawaii.

I can go over 50,000.00 pages plus that are involved in this case and go over the facts that my father was framed by a man trying to rise in position and power, however the court documents already reflect that the court system found my father was indeed framed and reversed the decision giving him a new trial. I can also Talk about how not only were we not allowed to go to a different county to be fair since foul play was indeed the culprit the first trial and how we even got stuck with the same office who just got caught framing my father before, the jury misconduct, the pulling me at sidebar to force me not to be able to simply tell the truth of what had previously occurred with the jailhouse informant allowing the jury to be misled again, the confessions of the jailhouse informant about the murders of my beautiful mom and sister to others in detail and coinciding with there autopsies, yet the prosecution still contends they have no idea who committed the murders, the deal that was struck to provide benefits to the informant, but then backfired forcing the truth to be told and the untimely death of the informant just prior to the second trial facilitating the exclusion of his recanted testimony, or the DNA and prints that were gathered by the Police dept that were lost in their possession, but I won’t because the record speaks for itself. Unfortunately for our entire family, what the record reflects doesn’t provide for the outcome that should have occurred which was to give my father the freedom he Always deserved.

What I will say in short is this Governor Brown, and if there were ever words invented in todays language that could sum up the 33 years of agony that are behind this statement, It would convert to this:

PLEASE GIVE MY FATHER THE FREEDOM THAT HE SO DESERVES BACK TO HIM. You have the power to bring an end finally, to this nightmare we have been living. And I won’t stop there because theres something equally important you should also know.

I have supported my dad the entire time during this nightmare, because I know he had Nothing to do with it. My mother Grace and Sister Daphne would be proud to know that we have done everything to find the culprits of the cowardly and senseless Killings, exposing the truth that would give my father a second albeit short chance before being shafted again. If I had even less than one percent feeling that my dad was involved in this even excluding all the uncovered facts showing he was framed, I would have never supported him. Ever!

My dad Jaitsen has done exactly the opposite of what is said of him. He has never been or is now definitely not a threat to anybody or to society. After 33 years having 0 disciplineary write-ups, having never struck a deal to get out early, after having accomplished many trades he was allowed to attend and complete, after having to have suffered by never of having had the opportunity to normally mourn the deaths of my mother and sister together with me, after having different people attack and try to end his life because the case has been political, after all the lies that were fabricated, after having relatives and friends abandon him simply because they were told lies and deceived which is now coming to light with new discovery via social media. But there are still us who are waiting for my dad, their friend, their grandpa, their brother, their nephew, their cousin to come home. And we will never stop trying either, through the Justice System that we all are privileged to have considering what is going on on a Global Scale.

I am personally kneeling before you on my knees with my hands clasped together to ask you to have Mercy on my father and let the Dutch Government take him home to the Netherlands. He has an entire support system there, work opportunity, family to visit, the assistance of the Government and the proper healthcare to aid in his declining health and age related difficulties. Let the State of California not have to carry his financial burden any longer. If you were to look into my fathers case very closely you would only see circumstantial evidence, people who have testified that they heard something from someone, Hearsay at best, but if you would break down in-depth why the motives for these individuals are to continue to spread the lies you will see a tale very different from the truth. More like a personal vendetta by spreading these lies to facilitate ones own gain. The truth is soon to be released and those who continue to perpetuate these lies will have themselves exposed as well. The World is waiting for Justice to culminate for once in this mans life. FOR ONCE in this mans life and we await your decision with anticipated glee for doing what should have been done a long time ago. Time, he has not any longer and for him to remain in the US Prison system will simply seal the fate that the Governor of the Beautiful State of California which we have called home since the early 70’s wasn’t able to take the time to familiarize himself with this mans Illegal incarceration for over 32 years which isn’t our words but the same court systems of the Great Country of The United States of America who overturned his case and simply let this mans and his families fate at the hands of those who wish otherwise. My father, Jaitsen Jainandun Singh Deserves full attention because he has earned it.

Please bring my father home to me!!!,

I’ve been without my dad since I was 14 years old, my only remaining parent and still somehow after having followed him from Prison to Prison having driven over 750,000 miles over 30 years and growing up by myself, he has still instilled morals and values in me that the majority of parents who see there kids everyday in todays society don’t even bother to do. If you had an hour conversation with him face to face, I guarantee you would unlock the gate for him personally. Theres a reason most guards tell him he shouldn’t even be in there and that actually have received personal coaching from him.

He is ready!!

Thank you eternally for reading my letter and Plea to release my dad to us,

Sincerely submitted,

Surender Jainandun Singh

Proud son of Grace and Jaitsen and eternal Brother to my Beautiful Sister Daphne. I leave it in your hands Mr. Brown.

Simply, Mahalo nui loa.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit

Neem nou 7 augustus 2016: Sparta – Ajax op Het Kasteel! Van vele kanten werd ik er op attent gemaakt om er als de kippen bij te zijn om een kaartje te kopen wilde ik de wedstrijd bijwonen. Ahum vrienden, laat mij dit als volgt rechtzetten:

clip_image002

Inderdaad, mijn seizoenskaart die recht geeft op een vaste plek op de Kasteeltribune! Daarboven een niet geheel gelukte, maar wel uniek houtsnijwerk van onze beroemde Sparta affiche die oudste zoon Rick kocht tijdens zijn vakantie in Gambia. Kejje nagaan hoever Sparta inspiratie reikt. Helaas is zoon Rick opgegroeid in Rotterdam Zuid en gevallen voor Feyenoord. Het zij hem vergeven. Daarentegen heeft mijn jongste broer Rob, Spartaan in hart en nieren, een plekje naast de mijne (hij kocht de seizoenskaarten) en jongste zoon Ivar een seizoenskaart op de Dennis Neville tribune. Zo, dat was een diepte uitleg van onze gezinssituatie en wat Sparta tribunes. Mijn jubel inzake het geweldige weer tijdens mijn eerste dagen op onze watervilla heb ik de afgelopen week als ware het ‘waterboarding’ in moeten slikken. Het kwam dan ook met bakken uit de hemel. Dat gaf me voldoende tijd om meer EK wedstrijden op de TV bij te wonen dan verwacht, maar dat schepte ook niet al te veel vreugde. Wat een armoe en slechte reklame voor het voetbal. Wel ben ik blij dat FC Twente in de eredivisie is gebleven. Ik heb wat met Tukkers! Dat uit zich nog wel in een pers ‘newsflash’! Genoeg met voetbal. Onze Golden Doodle Tinley wordt de barometer voor wat betreft de situatie aan boord van onze watervilla; gespannen of ontspannen:

clip_image004

Dat hoeft geen verder betoog, lijkt me zo! Nu alles is uitgepakt en de schade is opgenomen, ligt mijn grootste verdriet bij het blokkeren van onze beminde Seeburg jukebox. Nadat de neon buizen hoopvol licht gaven na de omzetting van 220V naar 110V, bleef het platenmechaniek hangen. Droevig plaatje, zo’n muziekmachine zonder ingewanden.

clip_image006

Jukebox guru Pieter Reus heeft me bezworen de patient weer tot leven te brengen. Aan de optimistische kant; dankzij Astrid’s groene vingers wordt de tuin een plaatje:

clip_image008

Oops, m’n hoed is enigszins vervormd na al die regen. En zijn die kurken echt van de wijn die we reeds geconsumeerd hebben? Of is het tot stand gekomen met ‘a little help from our friends’? In ieder geval schepte het vreugde! SINGH: midweek zal ik in een aparte Luim de smeekbrief (Engels) afdrukken die zoon Surender schreef, en waarvan de bedoeling was dat onze MP Rutte het aan Governor Brown van Californie zou overhandigen om gelijktijdig de zaak Singh te bepleiten. Buiten het gegeven dat dit nimmer heeft plaats gevonden, is de brief een hartenkreet van een jonge man die z’n vader sinds z’n 14e al 32 jaar (TEN ONRECHTE) mist. Tevens zal ik in een vervolg midweek Luim de brief afdrukken die Singh’s zus Sieta schreef inzake de behandeling van haar broer door de Nederlandse overheid, alsmede hoe zij als contactpersoon genegeerd werd. Sieta woont in Nederland. Maarrrrr…..vergeet het volgende niet: Het enige waar we hem echt mee kunnen helpen om zijn zaak te heropenen is geld! Steun dus de organisatie die vierkant achter hem staat als volgt: PrisonLaw’s crowdfunding rekening is NL 63 ABNA 0454 9548 40. Graag Donatie Singh vermelden. Geef mensen, laat de mens Singh nog een aantal jaren van zijn vrijheid genieten! Bovenstaand hebben jullie van mijn woonomgeving mogen genieten, onderstaand die van Jaitsen Singh:

clip_image010

Laat het je weekend niet bederven, maar neem Singh mee in jouw gebeden, gedachten, of wat dan ook wat jouw God ingeeft. Atheisten kunnen ook zonder enige schroom storten! Heb een geweldig vrij weekend!

De eerste uit Nederland en gelukkig regent het!

Ja, na al die prachtige dagen die we net achter de rug hebben snakte ik naar een beetje regen. Immers, ik had nog steeds niets niets te klagen en daar zijn wij Nederlanders goed in. Je ziet, ik pas me naadloos aan. Vanmorgen wilde ik fris en fruitig aan deze Luim beginnen maar de komst van onze geweldig buren Yvette en Leendert gooide roet in het eten. Nou ja, alcohol eigenlijk.

clip_image002

Maar toen bedacht ik met m’n suffe kop dat normaal gesproken de Luim pas 9 uur later in Nederland gelezen wordt en dat het in Californie nog zaterdag moet worden. En dat geeft de burger moed! Zullen we een rondje update “watervilla” doen? Dankzij Astrid’s inspanningen lijkt het of we hier al jaren wonen! Volgt U mij maar:

clip_image003

De woonkamer: nou ja zeg, daar zie je jezelf toch al zitten tijdens een lekker potje voetbal! Of honkbal. Afgelopen donderdag werd tijdens de KNBSB persconferentie in Hoofddorp (prachtig honkbalstadion bij de Pioneers) bekend gemaakt dat Ziggo een groot deel van het EK honkbal in september gaat uitzenden.

clip_image005

De keuken: je ziet alleen aan de tafel al dat hier veel tijd doorgebracht gaat worden en dat de bierpul gerust met kracht en overtuiging neergezet kan worden.

clip_image007

Het kantoor: eigenlijk al operationeel de nadag dat Ziggo ons totaalpakket, inclusief internet, geinstalleerd had. Ra, ra, wat staat er op het beeldscherm?

clip_image009

De buitenvergaderplaats: belangrijk voor bijeenkomsten die frisse lucht behoeven. Wordt geleverd met waakhond.

clip_image011

De zuipschuit: belangrijk vaartuig voor de jongere Laanens, voor hen een van de belangrijkste argumenten om EG13 (adres op de Mijnden) aan te kopen.

clip_image013

California Dreaming: ons lieftallige sloepje waar we met een zestal gelijkgestemden al dagdromend de Loosdrechtse Plassen aandoen.

clip_image015

De slaapkamer: romantisch door Astrid ingericht en ik mocht aan mijn kant lieve stripfiguren aan de wand kiezen.

clip_image017

De prinsessen wasruimte: zelfs daar is iets van gemaakt door haar dat je denkt “is er al genoeg was om lekker een wasje te draaien?”. Nou, dat geeft toch een goede impressie, toch?! SINGH: jullie dachten toch niet dat hier sprake was van ‘uit het oog, uit het hart’? 8 mei, de week voor ik vertrok, heb ik Jaitsen Singh bezocht in Vacaville en bezworen dat de strijd in Nederland om zijn vrijstelling te bewerkstelligen intensief doorgaat. Uiteraard was het zeer teleurstellend om te moeten constateren dat dit jaar nog absoluut geen bezoeker van het consulaat zich gemeld had. Nu er geen aandacht van de pers is zeker niet meer interessant! Met alle stukken die ik vorig jaar van de consulaire medewerker van het consulaat heb gekregen, plus aanvullende informatie van de afgelopen maanden, is het voor mij, en dat was het al, zonneklaar bewezen dat Jaitsen Singh 32 jaar onschuldig vast zit. Maar ook dat de verantwoordelijke mensen in Los Angeles, en nu San Francisco, veel meer voor hem hadden kunnen doen, en hem waarschijnlijk ook vrij hadden kunnen krijgen. Zoals gesteld in mijn eerdere Luimen; een stoere mededeling, in dit geval van Minister Koenders, dat hij het gratieverzoek t.g.v. Singh steunt heeft totaal geen betekenis wanneer het niet onder de direkte aandacht van Gov. Jerry Brown komt. Koenders denkt zeker dat Brown in Californie De Telegraaf leest! Kijk eens goed naar onderstaande foto, genomen op 8 mei in Vacaville’s gevangenis. Je ziet dat het voor zoon Suren en mij eenvoudig is om een glimlach te produceren, bij Jaitsen gaat dat niet meer. 32 jaar van teleurstelling na teleurstelling hebben van hem een verbitterd man gemaakt. Echter, zijn strijdlust heeft er niet onder geleden.

clip_image019

Het enige waar we hem echt mee kunnen helpen om zijn zaak te heropenen is geld! Steun dus de organisatie die vierkant achter hem staat als volgt: PrisonLaw’s crowdfunding rekening is NL 63 ABNA 0454 9548 40. Graag Donatie Singh vermelden. Geef mensen, laat de mens Singh nog een aantal jaren van zijn vrijheid genieten! Hier in Loosdrecht besef ik wederom hoe bevoorrecht ik ben.